Kerkstraat 89

AMSTERDAM

Details

Status
Verkocht
Type of property
Herenhuis
Construction year
1977
Floors
5
Number of rooms
6
Number of bedrooms
2

Description

ENGLISH VERSION BELOW!

Bijzonder charmant woonhuis met een heerlijke stadstuin in hartje Centrum gelegen op eigen grond. Het betreft een goed onderhouden rijksmonument bestaande uit 5 woonlagen, in 1977 volledig herbouwd op nieuwe fundering volgens richtlijnen van Monumentenzorg.

Locatie:
Gelegen op een van de leukste en rustigste stukjes van de Kerkstraat, om de hoek van de Nieuwe Spiegelstraat, de Prinsen- en Keizersgracht, de Vijzelstraat en het Rijksmuseum. ... useum. Hoewel de locatie zich middenin de grachtengordel bevindt zijn het huis en de tuin als het ware een oase in dit dynamisch stadsdeel. Door de centrale ligging heeft dit pand alle voorzieningen binnen handbereik die de binnenstad te bieden heeft. Vele winkels, kunstgaleries, theaters, bioscopen, gezellige restaurants, Amsterdamse cafés, de grachtengordel zijn allen op loopafstand te bereiken. Ook verschillende trams richting o.a. het Centraal Station, Amsterdam Zuid maar ook de nieuwe metro Noord/Zuidlijn zijn op enkele minuten loopafstand gelegen.

De Kerkstraat wordt in 2021 opnieuw ingericht met perkjes, banken etc., waarmee de straat een nog gezelliger en rustiger straatbeeld krijgt.

Indeling:
Souterrain: Entree, met directe toegang naar de keuken, die voorzien is van een AGA fornuis. Op deze etage is ook een berg/wasruimte aan de voorzijde van het woonhuis, ideaal voor opslag en wasmachine en droger. Vanuit het souterrain komt u via een trapje in de eetkamer aan de achterzijde van huis. Deze kamer geeft toegang naar de stille stadstuin.

Bel-etage: 2e entree, hal met toilet, doorlopend naar de gezellige werk/woonkamer met open haard, fraaie hardhouten vloeren en uitzicht naar de voor- en achterzijde van het woonhuis.

1e etage: Ruime woonkamer verdeeld over de hele etage en ook deze verdieping heeft een open haard en uitzicht over de voor en achterzijde.

2e etage: slaapkamer met vaste inbouwkast, recent gerenoveerde badkamer voorzien van regendouche, toilet, vaste wastafel en handdoekenradiator.

3e etage: Slaapverdieping met ruim entresol hetgeen eventueel omgebouwd kan worden tot extra slaapverdieping en tevens op deze verdieping een douche gelegenheid.

Bijzonderheden:
- Rijksmonument.
- 5 laags woonhuis.
- Oppervlakte van ca. 160m².
- Gelegen op eigen grond.
- Tuin gelegen op het noord-oosten.
- Fundering en huis herbouwd in 1977.
- Fundering aan weerszijde van woonhuis ook vernieuwd in 1975 (nr.87) en 2005 (nr.91).
- Cv combi ketel.
- Inpandige berging.
- 2 badkamers.
- 2 open haarden.
- Het pand is in november 2019 binnen en buiten volledig geschilderd, en het dak gerenoveerd.
- Oplevering in overleg.

Parkeren:
Betaald parkeren, bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Amsterdam. Er zijn nu 2 openbare parkeerplaatsen voor elektrische auto's voor de woning.

Meetinstructie:
Deze woning is gemeten met gebruikmaking van de Meetinstructie, die is gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning zorgvuldig hebben opgemeten, wordt noch door Boomsma & Bruinsma Makelaars, noch door de verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard voor afwijkingen in de doorgegeven maten. Koper verklaart in de gelegenheid te zijn gesteld om de opgegeven maten te (laten) controleren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN - norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-) makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening. Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 'ondertekende koopovereenkomst'.

----------

Englisch

A very charming freehold house, with a wonderful back garden, located in the heart of the city. The property is a well-maintained five-floor listed building which was completely rebuilt, on new foundations in 1977, in accordance with the guidelines issued by Municipal Department for the Preservation and Restoration of Monuments and Sites (Bureau Monumentenzorg Amsterdam).

Location:
The property is located in one of the most pleasant and quietest parts of the Kerkstraat, around the corner from the Nieuwe Spiegelstraat, the Prinsengracht, Keizersgracht, Vijzelstraat and the Rijksmuseum. Although situated in the heart of the canal belt, the house and its garden are a real oasis in this dynamic urban district. This property's central location means that it also benefits from the wide range of amenities that the city centre has to offer. Many shops, art galleries, theatres, cinemas, great restaurants, Amsterdam cafés and the canal belt are within close reach too. Just a short walk away from the property, various tram lines connect the area with Central Station and Amsterdam Zuid, etc. and the new North-South metro line is nearby as well.

In 2021, the layout of the Kerkstraat will be updated with a number of flowerbeds and benches, etc. to create an even more welcoming and calmer streetscape.

Layout:
Lower ground floor: entrance, with direct access to the kitchen, which comes complete with an AGA stove. The storage/utility room to the front of the house on this floor is the ideal place to store things and connect up a washing machine and dryer. From the lower ground floor, a couple of steps up lead you to the dining room at the rear of the house. This room gives access to the property's quiet garden.
Ground floor: second entrance. The hall here gives access to a toilet and leads to the welcoming study/living room, which has a fireplace, beautiful hardwood floors and a view of the front and back of the house.

First floor: a spacious living room spans the entire floor. This floor of the property has a fireplace and windows that look out over the front and back of the property.

Second floor: this floor benefits from a bedroom with a built-in cupboard, a recently refurbished bathroom with a rain shower, toilet, a sink and a towel rail.

Third floor: this bedroom floor has a large mezzanine that could be converted into an extra bedroom floor; there are shower facilities on this floor too.

Details:
- Listed building
- Five-storey house
- Surface area approx. 160m²
- Freehold property
- A north-east facing garden
- Foundations and house rebuilt in 1977
- The foundations of properties on both sides of the property were renewed in 1975 (no. 87) and 2005 (no. 91)
- Central-heating combi boiler
- Storage room
- Two bathrooms
- Two fireplaces
- In November 2019, the property was repainted, inside and out, and the roof was renovated
- Transfer date in consultation

Parking:
Paid parking. Residents can apply for a parking permit. For more information, please see the website of the municipality of Amsterdam. There are currently two public parking spaces for electric cars in front of the property.

Measurement Instructions:
This property has been measured using the Measurement Instructions, which is based on the standards as laid down in NEN 2580. The Measurement Instructions is intended to apply a clearer method of measurement for giving an indication of usable area. The measurement instructions do not completely rule out differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when measuring. Although we have measured the property carefully, neither Boomsma & Bruinsma Makelaars nor the seller accepts any liability for deviations in the measurements provided. The buyer declares to have been given the opportunity to check the specified measurements (or have them checked).

This information has been compiled by us with the necessary care. On our side, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All dimensions and surfaces are approximate. Seller can not guarantee that all technical systems meet current NEN - norm. Buyer has an obligation to research all cases before him or her are important. With regard to this property the broker consultant seller. We advise you to consult a specialist (NVM) broker which guides you through the purchase process. If you have specific wishes about the house, we recommend that you submit them on time to your purchasing agent and accompanied (have) to do independent research. If you call any expert representative, you feel you are under the law expert enough to be able to see all the things that are important. Apply the NVM conditions.

Legally valid purchase agreement only after signing.
A verbal agreement between private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid sale if both private seller and private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a forwarded draft of the purchase agreement are, moreover, not seen as a 'signed purchase agreement'.
Read more Show less

Discover the surroundings

Public transport
Restaurants
Shops
Cafe's & Bars
Musea & Amusement
Fitness

Contact