Frans van Mierisstraat 76 I

AMSTERDAM

Kenmerken

Status
Verkocht
Type woning
Tussenverdieping
Bouwjaar
1906-1930
Verdiepingen
1
Aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1

Omschrijving

*English translation below*

Zeer sfeervol 2-kamer appartement op de eerste verdieping met eigen opgang in Amsterdam Oud Zuid. Het appartement heeft een buitenruimte aan de voorzijde en een gezellig balkon aan de achterzijde en is gelegen op eigen grond.

Locatie:
Het appartement is gelegen op loopafstand van het Concertgebouw/Museumplein en van het Vondelpark.
Als u de straat uitloopt komt u op de Van Baerlestraat terecht, hier treft u een diversiteit aan ... xclusieve winkels aan, vindt u gezellige restaurants en café's. Andere populaire plekken vlakbij zijn, de Cornelis Schuytstraat, de Willemsparkweg, Beethovenstraat en de Pijp met de gezellige Albert Cuyp markt.

De bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer is goed. De tram stopt vlakbij: op de Van Baerlestraat (lijn 3, 5 en 12). Vanaf de De Lairessestraat vertrekken bus 347, 357, 397, N47, N57 en N97).

Indeling:
Begane grond: Entree op straat niveau, eigen opgang met toegang naar de eerste verdieping.

Eerste verdieping:
Overloop met garderobe en toegang tot de badkamer en de woonkamer; ruime lichte woonkamer met openslaande deuren aan de achterzijde en openslaande deuren naar een Frans balkon aan de voorzijde; halfopen keuken, voorzien van de nodige apparatuur; 1 slaapkamer aan de voorzijde; badkamer met douche, een wastafelmeubel en een toilet.

Aantal kamers:
2 kamers, waarvan 1 slaapkamer.

Buitenruimte:
Gezellig balkon aan de achterzijde van ca. 6m² en een Frans balkon van ca. 3.5m² aan de voorzijde.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1905.
- Oppervlakte van ca.78 m².
- Gelegen op eigen grond.
- Hoge plafonds.
- Cv combi ketel bouwjaar 2020.
- VvE bestaat uit 4 leden, de servicekosten VvE zijn €35,- per maand.
- 2 buitenruimtes.
- Geen mjop aanwezig.
- Parkeren via het vergunningsstelsel.
- Oplevering in overleg maar kan snel.

Parkeren:
Betaald parkeren voor de deur op de openbare weg. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Amsterdam.

Meetinstructie:
Deze woning is gemeten met gebruikmaking van de Meetinstructie, die is gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning zorgvuldig hebben opgemeten, wordt noch door Boomsma & Bruinsma Makelaars, noch door de verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard voor afwijkingen in de doorgegeven maten. Koper verklaart in de gelegenheid te zijn gesteld om de opgegeven maten te (laten) controleren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN - norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-) makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening. Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 'ondertekende koopovereenkomst'.

-----------------------

English translation:

We offer a very tastefully decorated 1-bedroom apartment on the first floor, located at the district Old South in Amsterdam. The apartment has a French balcony at the front and a cosy balcony at the rear.

Location:
The apartment is just a stroll away from the Concert building, the Museum square and the Vondelpark.
If you follow the street it will take you to the Van Baerlestraat, here you will find a variety of exclusive shops, cozy restaurants and bars. More popular places in the neighborhood are the Cornelis Schuytstraat, the Willemsparkweg, Beethovenstraat and the Pijp with its famous Albert Cuyp market.

The accessibility by car and public transport is good. The tram stops nearby: the Van Baerlestraat (line 3, 5 and 12). Bus 347, 357, 397, N47, N57 and N97 leave from De Lairessestraat.

Layout:
Ground floor:
Shared front door, private entrance with stairs to the apartment

First floor:
hallway with cloakroom and access to the bathroom and living room; spacious bright living room with double doors at the rear to a balcony and doors to a French balcony at the front; half open kitchen, equipped with the necessary appliances; 1 bedroom at the front; bathroom with shower, a sink and a toilet.

Number of rooms:
2 rooms, 1 bedroom.

Outside Area:
Balcony at the rear (6 m²) and a French balcony at the frontside (3,5m²).

Details:
- Built around 1905.
- Surface area approx. 78m².
- Freehold property.
- High ceilings.
- Centra-heating boiler from 2020
- The owners' association has 4 members, the service costs VvE are € 35 per month.
- 2 outside area's.
- No multi-year maintenance plan available.
- Parking through permit system.
- Transfer date in consultation, can be immediately.

Parking:
Paid parking on the public road in front of the building. Residents may apply for a parking permit. For more information we kindly refer to the City Council Website www.amsterdam.nl/parkeren

Measurement Instructions:
This property has been measured using the Measurement Instructions, which is based on the standards as laid down in NEN 2580. The Measurement Instructions is intended to apply a clearer method of measurement for giving an indication of usable area. The measurement instructions do not completely rule out differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when measuring. Although we have measured the property carefully, neither Boomsma & Bruinsma Makelaars nor the seller accepts any liability for deviations in the measurements provided. The buyer declares to have been given the opportunity to check the specified measurements (or have them checked).

This information has been compiled by us with the necessary care. On our side, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All dimensions and surfaces are approximate. Seller can not guarantee that all technical systems meet current NEN - norm. Buyer has an obligation to research all cases before him or her are important. With regard to this property the broker consultant seller. We advise you to consult a specialist (NVM) broker which guides you through the purchase process. If you have specific wishes about the house, we recommend that you submit them on time to your purchasing agent and accompanied (have) to do independent research. If you call any expert representative, you feel you are under the law expert enough to be able to see all the things that are important. Apply the NVM conditions.

Legally valid purchase agreement only after signing.
A verbal agreement between private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid sale if both private seller and private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a forwarded draft of the purchase agreement are, moreover, not seen as a 'signed purchase agreement'.
Lees meer Toon minder

Ontdek de omgeving

Openbaar vervoer
Restaurants
Winkels
Cafe's & Barren
Musea & Amusement
Fitness