Hasebroekstraat 41 III

AMSTERDAM

Kenmerken

Status
Verkocht
Type woning
Bovenwoning
Bouwjaar
1904
Verdiepingen
3
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3

Omschrijving

- ENGLISH BELOW -

Gelegen in een hip en bruisend stuk van Oud-West, ligt op EIGEN grond, dit ruime dubbele bovenhuis met een plat dak voor een dakterras.
Het appartement heeft op de woonverdieping een heerlijk lichte woonkamer met open keuken, met ramen aan weerszijden én aan de zijgevel, een balkon over de gehele breedte aan de achterzijde en een frans balkon aan de voorzijde. Op de slaapverdieping beschikt het appartement over 3 slaapkamers van goed formaat.

... at.

Indeling:
Begane grond: gemeenschappelijk entree
tweede verdieping: overloop met entree van het appartement
Derde verdieping: overloop met wc en toegang tot de woonkamer met open keuken en openslaande deuren naar het balkon. Door de ramen in de zijgevel komt er extra licht de woonkamer binnen.
Vierde verdieping: overloop met toegang tot onder meer een ruime slaapkamer aan de voorzijde met een inloopkast, een ruim opgezette badkamer voorzien van een ligbad, inloopdouche, grote wastafel met 2 kranen en een wc. Een kast op de overloop biedt plek voor de wasmachine en wasdroger. Verder is hier een ruime berging te vinden. Aan de achterzijde bevinden zich nog 2 goede slaapkamers. Op de overloop vindt u achter een deur een vaste trap met kastruimte eronder die u naar het dak brengt. Het dak biedt een schitterend uitzicht.

In de nabije omgeving van het appartement vindt u diverse winkels op de Kinkerstraat, de Ten Kate Markt, restaurants, terrassen, De Hallen met alle faciliteiten, sportscholen, lagere scholen en nog veel meer.

Bereikbaarheid:
De bereikbaarheid van het huis is goed. Diverse tramlijnen (3, 7, en 17) en buslijn 353 zijn op loopafstand gelegen. Via de S105 en de S106 is de ring A-10 met de auto binnen enkele minuten te bereiken. Het centrum van Amsterdam is binnen 10 minuten op de fiets te bereiken.

Bijzonderheden:
- Eigen grond
- Dubbel glas
- Professionele VvE door VVENL
- Fundering is in 2004 vernieuwd
- Dakterras mogelijkheden
- Oppervlakte ca. 123m2
- Interne berging
- Vaste Notaris
- Oplevering in overleg

Parkeren:
Betaald parkeren voor de deur op de openbare weg. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Amsterdam www.amsterdam.nl/parkeren.

Virtuele tour:
https://my.matterport.com/show/?m=whqtKNEyjEG
(Mocht de bovenstaande link niet werken, dan kunt u de url in uw webbrowser kopiëren)


Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN - norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening.
Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

------------------------


Located in a hip and bustling part of the "Old-West", this spacious double upper house with a flat roof for a roof terrace is a freehold property.
The apartment has a wonderfully bright living room with open kitchen, with windows at the front and rear and on the side facade, a balcony over the entire width at the rear and a French balcony at the front. Upstairs, the apartment has 3 good sized bedrooms.

Layout:
Ground floor: common entrance
second floor: common landing with entrance of the apartment and stairs to the third floor
Third floor: landing with toilet and access to the living room with open kitchen and patio doors to the balcony. Extra light enters the living room through the windows in the side facade.
Fourth floor: landing with access to a spacious bedroom at the front with a walk-in closet, a spacious bathroom with a bath, walk-in shower, large sink with 2 taps and a toilet. A cupboard on the landing offers space for the washing machine and dryer. There is also a handy large storage room here. At the rear are 2 more good sized bedrooms. Behind a door on the landing you will also find a staircase with cupboard space underneath that takes you to the roof. Standing on the roof you can enjoy a magnificent view.

In the vicinity of the apartment you will find various shops on the Kinkerstraat, the daily Ten Kate Market, restaurants, terraces, De Hallen with all its facilities, gyms, primary schools and much more.

Accessibility:
The accessibility of the house is good. Various tram lines (3, 7, and 17) and bus line 353 are within walking distance. The ring highway A-10 can be reached within a few minutes by car via the S105 and S106. The center of Amsterdam can be reached within 10 minutes by bike.

Particularities:
- Freehold
- Double glazing
- Professional owners association with VVENL
- Foundation was renewed in 2004
- Roof terrace options
- Surface approx. 123m2
- Storage space in the apartment
- Fixed Notary office
- Transfer date in consultation

Parking:
Paid parking in front of the door on the public road. Residents can apply for a parking permit. For more information, please visit the website of the municipality of Amsterdam www.amsterdam.nl/parkeren.

Virtual tour:
https://my.matterport.com/show/?m=whqtKNEyjEG
(If the above link doesn't work, you can copy the url into your web browser)


This information has been compiled by us with the necessary care. On our side, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All dimensions and surfaces are approximate. Seller can not guarantee that all technical systems meet current NEN - norm. Buyer has an obligation to research all cases before him or her are important. With regard to this property the broker consultant seller. We advise you to consult a specialist (NVM) broker which guides you through the purchase process. If you have specific wishes about the house, we recommend that you submit them on time to your purchasing agent and accompanied (have) to do independent research. If you do not call any expert representative, you feel you are under the law expert enough to be able to see all the things that are important. Applicable are the NVM conditions.

Legally valid purchase agreement only after signing.
A verbal agreement between private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid sale if both private seller and private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a forwarded draft of the purchase agreement are, moreover, not seen as a 'signed purchase agreement'.
Lees meer Toon minder

Ontdek de omgeving

Openbaar vervoer
Restaurants
Winkels
Cafe's & Barren
Musea & Amusement
Fitness