+31 (0)20 673 31 03 info@bbmakelaars.nl Van Breestraat 107 hs, 1071 ZJ Amsterdam

Boomsma en Bruinsma makelaars is aangesloten bij NVM Boomsma en Bruinsma makelaars is aangesloten bij MVA Boomsma en Bruinsma makelaars is aangesloten bij VGC Grootste huizenaanbod van Nederland Nederlands Register Vastgoed Taxateurs

Koninginneweg 215 III, AMSTERDAM

Koninginneweg 215 III, AMSTERDAM Woonoppervlakte 66 m2
€ 739.000 k.k.
3 Kamers 2 Slaapkamers
  • in woonwijk
  • mechanische ventilatie
  • frans balkon
  • tv kabel
  • airconditioning
  • lift

Omschrijving

***ENGLISH TRANSLATION BELOW***


Hoogwaardig en zeer luxe verbouwd penthouse met drie kamers, open haard, lift, balkon, dakterras (circa 31 m²) met opbouw en gelegen op eigen grond.

Het totaal gerenoveerde pand ligt direct in de buurt van al wat Oud-Zuid zo'n aantrekkelijke en aangename woonomgeving maakt: U heeft een grote keuze aan gezellige cafés en kwaliteitsrestaurants, leuke winkels, traiteurs, diverse supermarkten, speciaalzaken, musea, het Concertgebouw en natuurlijk het Vondelpark. Verder zijn er verschillende scholen en kinderopvang mogelijkheden in de directe nabijheid.

Via de gemeenschappelijke entree heeft u de keuze, gaat u met de lift of met de trap naar de woonverdieping.
Als u de lift kiest is de woning direct te bereiken met uw privé sleutel.

Mocht u via het gemeenschappelijke trappenhuis de woning willen bereiken dan begint de woning met een eigen opgang op de tweede verdieping.

Indeling woning:
eigen opgang vanaf de tweede verdieping, toegang met de lift vanaf de derde verdieping, woonkamer aan straatzijde met een gezellige gas open haard, keuken met kookeiland en diverse inbouwapparatuur. Het aanrecht is uitgevoerd in natuursteen.

De badkamer is tot het plafond betegeld en voorzien van een inloopdouche met dubbele douche met thermostaat kranen, designradiator, spiegel, radioaansluiting en wastafelmeubel.

De twee slaapkamers zijn gesitueerd aan de achterzijde waarvan één toegang heeft tot een fijn terrasje (5 m²) en de ander is voorzien van airconditioning.

Er is een aparte wasmachine ruimte en apart ruim toilet.

Via een vaste interne trap bereikt u de dakopbouw met toegang tot het dakterras. Het dakterras (circa 31 m²) is voorzien van een wateraansluiting en elektra.

Bijzonderheden:
- Eigen grond
- Nieuwe kozijnen met dubbel glas.
- Dakterras (circa 31 m²) met opbouw.
- Balkon (circa 5 m²) gelegen op het zuiden.
- badkamer met handdoeken radiator en dubbele inloopdouche.
- Open haard (gas).
- Lift met privétoegang tot in het appartement.
- Inbouwspots in meerde ruimtes.
- Brede visgraat parketvloer.
- Warm water en verwarming middels eigen Cv-installatie HR ketel bouwjaar 2016.
- Servicekosten € 65,- per maand. 

Parkeren:
Betaald parkeren voor de deur op de openbare weg. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Amsterdam.

Meetinstructie:
Deze woning is gemeten met gebruikmaking van de Meetinstructie, die is gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning zorgvuldig hebben opgemeten, wordt noch door Boomsma & Bruinsma Makelaars, noch door de verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard voor afwijkingen in de doorgegeven maten. Koper verklaart in de gelegenheid te zijn gesteld om de opgegeven maten te (laten) controleren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN - norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening.
Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 'ondertekende koopovereenkomst'.


---------------------
ENGLISH


Freehold penthouse, luxuriously renovated to a high standard with three rooms, a fire place, lift, balcony, and roof terrace(approx. 31 m²) with rooftop unit.

This completely refurbished building is located right around the corner from everything that makes the Oud Zuid district so popular: various cafés and good restaurants, (boutique)shops, delicatessen, supermarkets, specialist shops, museums, het Concertgebouw, and of course the lovely Vondelpark. In addition, there are many schools and childcare possibilities close-by.

The common entrance takes you either to the lift or to the stairs to reach the residential floor.
If you go by lift, the resident is directly accessible by using your private key.

If you decide to take the stairs, you will reach the private entrance on the second floor.

Layout:
There is a separate entrance on the second floor and access by lift on the third floor. The living room is on the street side and has a gas-fired fire place, a kitchen with a central island with built-in hob, and various built-in appliances. The kitchen sink unit is made from natural stone.

The bathroom is tiled floor to ceiling and is fitted with a walk-in shower with double shower heads and thermostat taps, a design radiator, a mirror, radio connection, and a vanity unit.

The two bedrooms are located at the rear of the apartment of which one has access to a nice little terrace of 5 m² and the other bedroom has an air-conditioning unit.

There is a separate laundry room and a separate, good-sized toilet.

The fixed internal stairs lead you to the rooftop unit and the roof terrace. The roof terrace of about 31 m² is fitted with a water and electricity connection.

Details:
- Freehold building
- New window frames with double glazing;
- Roof terrace(approx. 31 m²) with roof top unit;
- South-facing balcony (approx. 5 m²);
- Bathroom with towel radiator and double walk-in shower;
- Gas-fired fire place;
- Lift to private entrance to the apartment;
- Built-in spots in several rooms;
- Wide herringbone parquet floor;
- Hot water and central heating through separate CH system / CH boiler (2016);
- Monthly service charges € 65.

Parking:
Paid parking on the public road in front of the building. Residents may apply for a parking permit. For more information we kindly refer to the City Council Website www.amsterdam.nl/parkeren.

Measurement Instructions:
This property has been measured using the Measurement Instructions, which is based on the standards as laid down in NEN 2580. The Measurement Instructions is intended to apply a clearer method of measurement for giving an indication of usable area. The measurement instructions does not completely rule out differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when measuring. Although we have measured the property carefully, neither Boomsma & Bruinsma Makelaars nor the seller accepts any liability for deviations in the measurements provided. The buyer declares to have been given the opportunity to check the specified measurements (or have them checked).

This information has been compiled by us with the necessary care. On our side, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All dimensions and surfaces are approximate. Seller can not guarantee that all technical systems meet current NEN - norm. Buyer has an obligation to research all cases before him or her are important. With regard to this property the broker consultant seller. We advise you to consult a specialist (NVM) broker which guides you through the purchase process. If you have specific wishes about the house, we recommend that you submit them on time to your purchasing agent and accompanied (have) to do independent research. If you call any expert representative, you feel you are under the law expert enough to be able to see all the things that are important. Apply the NVM conditions.

Legally valid purchase agreement only after signing.
A verbal agreement between private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid sale if both private seller and private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a forwarded draft of the purchase agreement are, moreover, not seen as a 'signed purchase agreement'.

Reageer op deze woning

Meer weten? Neem dan contact met ons op!