Laing's Nekstraat 14 H

AMSTERDAM

Kenmerken

Status
Verkocht
Type woning
Tussenverdieping
Bouwjaar
2015
Verdiepingen
1
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3

Omschrijving

**ENGLISH TRANSLATION BELOW**

Heerlijk ruim en licht 4-kamer hoekappartement van 115m² gelegen op de 2e etage met lift en een zonnig balkon op het zuiden. Op de begane grond is een eigen parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage en er is een privé berging aanwezig. Het appartementencomplex is in 2015 opgeleverd en verkeert in uitstekende staat. Het appartementencomplex heeft een gedeelde binnentuin die alleen toegankelijk is voor de bewoners.

Omgeving:
De ... ing:
De woning ligt in de populaire Transvaalbuurt, gelegen in stadsdeel Oost. Een buurt met op loopafstand winkels, restaurants, koffietentjes, kroegen, het winkelcentrum Oostpoort en ook het mooie Frankendaelpark en het Oosterpark.

Indeling:
Via een fraai entree met bijzondere details, die verwijzen naar de originele Tugelablokken die hier ooit stonden, komt u het gebouw binnen. Met de lift gaat u naar de tweede verdieping en via de galerij met zicht op de gedeelde binnentuin loopt u naar de woning. Entree van de woning, gang die toegang biedt tot alle overige ruimten, badkamer voorzien van ligbad, wastafelmeubel en douche, separaat toilet, drie slaapkamers, waskamer, aan het einde van de gang de ruime woonkamer en open keuken met inbouwapparatuur, zeer praktische bijkeuken en een zonnig balkon.

Bereikbaarheid:
Het appartement is goed bereikbaar met de auto via de Ring A-10 (s113) en met het openbaar vervoer (tram, bus, metro). Tevens ligt station Muiderpoort op loopafstand van de woning. Met de fiets bent u in vijf minuten in het centrum van Amsterdam.

Bijzonderheden:
- Nieuwbouwcomplex uit 2015 voorzien van lift
- Oppervlakte woning 115m²
- Inpandige parkeerplek
- Woning is volledig geïsoleerd
- Zonnig balkon op het zuiden
- Erfpachtgrond Gemeente Amsterdam, canon is afgekocht tot en met 31 mei 2063
- Professionele beheerder VvE
- VvE bijdrage appartement € 141,82 per maand.
- VvE bijdrage parkeerplaats € 14,42 per maand.
- CV installatie bouwjaar 2015
- Energielabel A
- Ruime bijkeuken en waskamer in de woning
- Berging op de begane grond
- De woning is voorzien van een mooie houten vloer
- Er zijn zonnepanelen t.b.v. de alg ruimtes van de VvE
- Gedeelde binnentuin

Meetinstructie:
Deze woning is gemeten met gebruikmaking van de Meetinstructie, die is gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning zorgvuldig hebben opgemeten, wordt noch door Boomsma & Bruinsma Makelaars, noch door de verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard voor afwijkingen in de doorgegeven maten. Koper verklaart in de gelegenheid te zijn gesteld om de opgegeven maten te (laten) controleren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN - norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-) makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening. Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 'ondertekende koopovereenkomst'.

--------------------------------------------------------------------
ENGLISH

Wonderfully spacious and light 4-room corner apartment of 115m2 located on the 2nd floor with elevator and a sunny south-facing balcony. On the ground floor there is a private parking space in the closed parking garage and there is a private storage room. The apartment complex was completed in 2015 and is in excellent condition. The apartment complex has a shared garden that is only accessible to residents.

Surroundings:
The property is located in the popular Transvaal neighborhood, located in the East district. A neighborhood within walking distance of shops, restaurants, coffee shops, bars, the Oostpoort shopping center and also the beautiful Frankendaelpark and Oosterpark.

Layout:
You enter the building through a beautiful entrance with special details that refer to the original Tugela blocks that once stood here. With the elevator you go to the second floor and through the gallery with a view of the shared courtyard you walk to the apartment. Entrance of the house, hallway that provides access to all other rooms, bathroom with bath, washbasin and shower, separate toilet, three bedrooms, laundry room, at the end of the hallway the spacious living room and open kitchen with appliances, very practical utility room and a sunny balcony.

Accessibility:
The apartment is easily accessible by car via the Ring A-10 (s113) and by public transport (tram, bus, metro). Muiderpoort trainstation is also within walking distance of the house. You can reach the center of Amsterdam in five minutes by bike.

Details:
- New-build complex from 2015 with elevator
- Surface area of the house 115m²
- Indoor parking space
- House is fully insulated
- Sunny south-facing balcony
- Leasehold land Municipality of Amsterdam, canon has been bought off until 31 May 2063
- Professional VvE manager
- VvE contribution apartment € 141.82 per month
- Owners association parking fee € 14.42 per month
- CV installation year 2015
- Energy rating A
- Spacious utility room and a laundry room in the house
- A storage room on the ground floor
- The house has a beautiful wooden floor
- There are solar panels for the general areas of the VvE
- Shared garden

Measurement Instructions:
This property has been measured using the Measurement Instructions, which is based on the standards as laid down in NEN 2580. The Measurement Instructions is intended to apply a clearer method of measurement for giving an indication of usable area. The measurement instructions does not completely rule out differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when measuring. Although we have measured the property carefully, neither Boomsma & Bruinsma Makelaars nor the seller accepts any liability for deviations in the measurements provided. The buyer declares to have been given the opportunity to check the specified measurements (or have them checked).

This information has been compiled by us with the necessary care. On our side, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All dimensions and surfaces are approximate. Seller can not guarantee that all technical systems meet current NEN - norm. Buyer has an obligation to research all cases before him or her are important. With regard to this property the broker consultant seller. We advise you to consult a specialist (NVM) broker which guides you through the purchase process. If you have specific wishes about the house, we recommend that you submit them on time to your purchasing agent and accompanied (have) to do independent research. If you call any expert representative, you feel you are under the law expert enough to be able to see all the things that are important. Apply the NVM conditions.

Legally valid purchase agreement only after signing.
A verbal agreement between private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid sale if both private seller and private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a forwarded draft of the purchase agreement are, moreover, not seen as a 'signed purchase agreement'.
Lees meer Toon minder

Ontdek de omgeving

Openbaar vervoer
Restaurants
Winkels
Cafe's & Barren
Musea & Amusement
Fitness