Maasstraat 20 I

AMSTERDAM

Kenmerken

Status
Beschikbaar
Type woning
Bovenwoning
Bouwjaar
1928
Verdiepingen
1
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2

Omschrijving

Heerlijk lichte hoekwoning van 111 m² met een eigen entree in hartje Rivierenbuurt! De woning is dit jaar volledig gerenoveerd en voorzien van twee riante slaapkamers en in de woonkamer is er genoeg ruimte om een goede werkplek te realiseren.

Indeling:
Eigen entree vanaf de straat met toegang tot de 1e verdieping. Hal met toegang tot alle vertrekken. De woonkamer is aan de voorzijde gelegen en door de grote raampartijen op de hoek een fijne lichte ruimte. De keuken is vanuit ... e keuken is vanuit de woonkamer te bereiken en beschikt over een BORA inductiekookplaat met afzuiging, Siemens Studio line keuken met 2 combinatie ovens met magnetron, vaatwasser, grote koelkast en vrieskast.
Een enkele openslaande deur verschaft toegang tot het balkon dat een fraai uitzicht biedt over de Churchill-laan. De grote, aan de voorzijde gelegen, slaapkamer is tevens voorzien van grote raampartijen waardoor er veel natuurlijk licht binnenkomt, hier is tevens ruimte voor een kledingkast in de hoek.
De aan de achterzijde gelegen slaapkamer biedt een mooi uitzicht op de goed onderhouden binnentuin. De badkamer is voorzien van een ruime dubbele inloopdouche, dubbele wastafel met meubel en spiegels, zwevend toilet en mechanische ventilatie. Opbergkast met wasmachine aansluiting en de nieuwe cv-installatie alsmede de ventilatie unit. Tevens is er een separaat toilet met een fonteintje aanwezig. Zowel de badkamer als het separaat toilet zijn voorzien van een strakke tegelvloer. In de rest van de woning ligt een fraaie houten vloer en alle wanden en plafonds zijn strak gestuukt met inbouw en of opbouwspots.

Omgeving:
Het appartement ligt in de pas gerenoveerde Maasstraat. Hier vind je prettige winkels, speciaalzaken en horecagelegenheden. Een hapje eten, een drankje bij Tap Zuid of toch langs traiteur Feduzzi? Een ideale en groene woonomgeving met het Amstelpark, Martin Luther Kingpark en Beatrixpark op loopafstand, waar geliefde festiviteiten zoals De Parade, Taste en de Pure Markt plaatsvinden. Bovendien is de ligging ten opzichte van de Zuidas, Schiphol en de Pijp gunstig; er stoppen diverse trams, metro's en bussen vlakbij. Treinstation RAI ligt op een paar minuten lopen, net als de Noord-Zuid metrolijn. Ook met de auto is deze locatie ideaal, zowel de A-10 als A-2 zijn snel bereikbaar en er is ruim voldoende parkeergelegenheid vin de buurt.

Bijzonderheden:
- Volledig en hoogwaardig gerenoveerd appartement (2023).
- Mogelijkheid tot 3e slaapkamer
- Kleinschalige VVE Maasstraat 18-20 en het beheer wordt door de bewoners zelf gedaan. De maandelijkse
servicekosten bedragen € 75,-.
- In 2006 met vergunning gesplitst.
- Volledig voorzien van dubbel glas.
- Energielabel C.
- De jaarlijkse erfpacht bedraagt € 1.191,98 en het tijdvak eindigt op 01-06-2052.
- Eeuwigdurende erfpacht aanvraag is gedaan en bevestigd door Bureau Erfpacht.
- Oplevering kan snel.

Parkeren:
Betaald parkeren voor de deur op de openbare weg. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Amsterdam www.amsterdam.nl/parkeren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN - norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening.
Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

++++++++++

Lovely bright corner house of 111 m² with a private entrance in the heart of the Rivierenbuurt! The house was completely renovated this year and features two spacious bedrooms and in the living room there is enough space to create a good workspace.

Layout:
Private entrance from the street with access to the 1st floor. Hall with access to all rooms. The living room is located at the front and because of the large windows on the corner it is a nice bright room. The kitchen is accessible from the living room and features a BORA induction hob with extractor fan, Siemens Studio line kitchen with 2 combination ovens with microwave, dishwasher, large refrigerator and freezer.
A single sliding door provides access to the balcony which offers a beautiful view of Churchill Avenue. The large, front facing, bedroom also features large windows allowing plenty of natural light in, here is also room for a closet in the corner.
The rear bedroom offers a nice view of the well-maintained courtyard garden. The bathroom has a spacious double walk-in shower, double sink with cabinet and mirrors, floating toilet and mechanical ventilation. Storage closet with washing machine connection and the new central heating system and ventilation unit. There is also a separate toilet with a sink. Both the bathroom and the separate toilet have a tiled floor. In the rest of the house is a beautiful wooden floor and all walls and ceilings are tightly plastered with recessed and or surface-mounted spotlights.

Surroundings:
The apartment is located in the newly renovated Maasstraat. Here you will find pleasant stores, specialty stores and restaurants. A bite to eat, a drink at Tap Zuid or along traiteur Feduzzi? An ideal and green living environment with the Amstelpark, Martin Luther Kingpark and Beatrixpark within walking distance, where popular festivities such as De Parade, Taste and the Pure Markt take place. Moreover, the location in relation to the Zuidas, Schiphol and the Pijp area is favorable; various streetcars, metros and buses stop nearby. RAI train station is a few minutes' walk away, as is the North-South metro line. Also by car this location is ideal, both the A-10 and A-2 are quickly accessible and there is ample parking space vin the neighborhood.

Details:
- Completely and high-quality renovated apartment (2023).
- Option for 3rd bedroom!
- Small-scale VVE Maasstraat 18-20 and management is done by the residents themselves. The monthly
service charges are € 75, -.
- Completion can be fast.
- Split with permit in 2006.
- Fully double glazed.
- Energy label C.
- The annual ground rent is € 1,191.98 and the period ends on 01-06-2052.
- Perpetual ground lease application has been made and confirmed by Bureau Erfpacht.

Parking:
Paid parking in front on the public road. Residents can apply for a parking permit. For more information please visit the website of the municipality of Amsterdam www.amsterdam.nl/parkeren.

This information has been carefully compiled by us. However, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All stated dimensions and surface areas are indicative. Seller cannot guarantee that all technical installations comply with the current NEN-standard. The buyer has his own obligation to investigate all matters of importance to him. With regard to this property the real estate agent is advisor to the seller. We advise you to use an expert (NVM) real estate agent to guide you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the house, we advise you to make these known to your buying broker in good time and to do your own research on this matter. If you do not engage an expert representative, you are deemed by law to be expert enough to oversee all matters of importance. The NVM conditions apply.

Legally valid purchase agreement only after signing.
A verbal agreement between private seller and private buyer is not legally valid. In other words, there is no sale. There is only a legal purchase when the private seller and the private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7:2 of the Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a sent draft of the purchase agreement is not seen as a 'signed purchase agreement'.
Lees meer Toon minder

Ontdek de omgeving

Openbaar vervoer
Restaurants
Winkels
Cafe's & Barren
Musea & Amusement
Fitness