Mercatorplein 68

AMSTERDAM

Kenmerken

Status
Verkocht
Type woning
Bovenwoning
Bouwjaar
1996
Verdiepingen
1
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3

Omschrijving

Schitterend licht 4-kamer appartement met vrij uitzicht, lift en groot gemeenschappelijk dakterras van ca 500m2 (makkelijk bereikbaar via trap bij voordeur en altijd rustig), bergruimte en fietsenberging.

(English text below)

Een heerlijk licht, ruim en goed onderhouden 4-kamerappartement (eenvoudig een extra slaapkamer te realiseren) van circa 100 m². Nette afwerking en voorzien van eikenhouten vloer, gelegen op de derde (tevens bovenste) verdieping met een ... t een fantastisch uitzicht over het vernieuwde Mercatorplein.

Het gebouw is voorzien van een lift. Via een trap bij de voordeur is het gigantische dakterras - waar het altijd rustig is - te bereiken. Het karakteristieke gebouw is in 1996 nieuw gebouwd met de voorgevel in de oude stijl. Dat betekent wonen in een monumentaal gebouw, maar dan wel met alle gemakken (goed geïsoleerd, geluidsarm) van nieuwbouw.

Het appartement is functioneel opgezet; de woonvertrekken zijn relatief groot.

Het ligt nabij de winkels en horecagelegenheden op het plein en in de Jan Evertsenstraat. Een ideale ligging om snel in het centrum te komen of om snel de stad uit te gaan met ov of via de A10. Op steenworp afstand vindt men het Erasmus- en Rembrandtpark.

Indeling: Zie plattegrond(en)

Via de afgesloten, gemeenschappelijke entree aan het Mercatorplein is de woning te bereiken via een trap of lift.

Entree, hal, toilet en vaste wastafel, ruime woonkamer en een ruime
woonkeuken met inbouwapparatuur, 2 x 2 persoons slaapkamer (eenvoudig extra slaapkamer toe te voegen), loggia welke fungeert als kantoor/kleedkamer, badkamer met douche, wastafel, bijkeuken met wasmachine & wasdroger.

Bijzonderheden:
- Gelegen aan het Mercatorplein;
- Vrij uitzicht over het Mercatorplein;
- In nabijheid van leuke winkels en horecagelegenheden;
- In nabijheid van Erasmus- en Rembrandtpark;
- Fietsenberging;
- Eigen berging op 1e verdieping ca. 5 m2;
- Appartementsrecht, ca 100m2 (conform NEN2580);
- Constructie van beton: geluidsarm en goede isolatie;
- Goed onderhouden met een nette afwerking;
- Een lift;
- Gemeenschappelijk dakterras (ca. 500m2);
- Erfpacht is afgekocht tot 15-04-2045;
- CV ketel ATAG A-serie bouwjaar 2012;
- Mechanische ventilatie;
- Gezonde en actieve VvE;
- Servicekosten € 208,86 per maand;

Bereikbaarheid:
Op loopafstand van de woning kunt u gebruik maken van tram 7 en 13 en bus 18, 15 en 247.
Met de auto zit u binnen een paar minuten op de ringweg A10 (afslag s105). Parkeren kan
middels vergunningsysteem en betaald parkeren. Onder het Mercatorplein bevindt zich
een grote parkeergarage waar u met vergunning gratis gebruik van kunt maken. Het centrum en de gezellige Jordaan, met de bekende Noordermarkt en het Marnixbad, zijn op de fiets binnen 10 minuten te bereiken.

Parkeren:
Betaald parkeren voor de deur op de openbare weg. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen en kunnen gebruik maken van een bezoekerskorting. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Amsterdam.

Meetinstructie:
Deze woning is gemeten met gebruikmaking van de Meetinstructie, die is gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning zorgvuldig hebben opgemeten, wordt noch door Boomsma & Bruinsma Makelaars, noch door de verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard voor afwijkingen in de doorgegeven maten. Koper verklaart in de gelegenheid te zijn gesteld om de opgegeven maten te (laten) controleren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN - norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-) makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM-voorwaarden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening. Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 'ondertekende koopovereenkomst'


Beautiful bright 4-room apartment with unobstructed view, a lift and a large communal roof terrace of approx. 500m2 (easily accessible via stairs next to front door and always quiet). Private storage space as well as communal bike storage.

A wonderfully light, spacious and well-maintained 4-room apartment (option to add extra room) of approximately 100 m2. Neat finish and equipped with oak floor, located on the third (also top) floor with a fantastic view of the renovated Mercatorplein.

The building has an elevator. You can easily access the gigantic communal roof terrace - which is always quiet - through stairs next to the front door. The characteristic building is completed renovated in 1996, but built with the facade in the old style. That means living in a monumental building, but with the convenience of new build (noise reduction and good insulation).

The apartment is functionally configured; the living quarters are relatively large.

It is located near the shops and restaurants on the square and in the Jan Evertsenstraat. An ideal location to quickly get into the center or to quickly get out of the city. The Erasmus- and Rembrandtpark is just a stone's throw away.

Layout: See map(s)

The house can be reached via staircase or elevator past the secured communal entrance at Mercatorplein.

Entrance hall, toilet and washbasin, spacious living room with loggia and a spacious eat-in kitchen with built-in appliances, 2 x double bedroom (option to create extra bedroom), bathroom with shower, sink, utility room with washing machine & dryer.

Particularities:
- Located on the Mercatorplein;
- Unobstructed view of the Mercatorplein;
- Near nice shops and restaurants;
- In the vicinity of Erasmus- and Rembrandtpark;
- Communal bicycle storage;
- Private storage on the 1st floor approx. 5 m2;
- Apartment right, approx. 100m2 (in accordance with NEN2580);
- Construction of concrete: noise reduction and good insulation;
- Well maintained with a neat finish;
- An elevator;
- Common roof terrace (approx. 500m2);
- Annual lease payments have been surrendered until 15-04-2045;
- ATAG A-series boiler built in 2012;
- Mechanical ventilation;
- Healthy and active VvE;
- Service costs € 208.86 per month;

Accessibility:
Within walking distance of the house you can use tram 7 and 13 and bus 18, 15 and 247.

By car you are on the A10 ring road (exit s105) within a few minutes. You can park by means of a permit system and paid parking. Located under the Mercatorplein a large parking garage which you can use for free if you have the permit. The center and the cozy Jordaan, with the famous Noordermarkt and the Marnixbad, can be reached by bike within 10 minutes.

Parking:
Paid parking in front of the road. Residents can apply for one parking permit and can use a visitor discount. For more information, please visit the website of the municipality of Amsterdam.

Measurement Instructions:
This property has been measured using the Measurement Instructions, which is based on the standards as laid down in NEN 2580. The Measurement Instructions is intended to apply a clearer method of measurement for giving an indication of usable area. The measurement instructions do not completely rule out differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when measuring. Although we have measured the property carefully, neither Boomsma & Bruinsma Makelaars nor the seller accepts any liability for deviations in the measurements provided. The buyer declares to have been given the opportunity to check the specified measurements (or have them checked).

This information has been compiled by us with the necessary care. On our side, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All dimensions and surfaces are approximate. Seller can not guarantee that all technical systems meet current NEN - norm. Buyer has an obligation to research all cases before him or her are important. With regard to this property the broker consultant seller. We advise you to consult a specialist (NVM) broker which guides you through the purchase process. If you have specific wishes about the house, we recommend that you submit them on time to your purchasing agent and accompanied (have) to do independent research. If you call any expert representative, you feel you are under the law expert enough to be able to see all the things that are important. Apply the NVM conditions.

Legally valid purchase agreement only after signing.
A verbal agreement between private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid sale if both private seller and private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a forwarded draft of the purchase agreement are, moreover, not seen as a 'signed purchase agreement'.
Lees meer Toon minder

Ontdek de omgeving

Openbaar vervoer
Restaurants
Winkels
Cafe's & Barren
Musea & Amusement
Fitness