Nicolaas Witsenkade 44 B

AMSTERDAM

Kenmerken

Status
Verkocht
Type woning
Bovenwoning
Bouwjaar
1870
Verdiepingen
2
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2

Omschrijving

* English translation below*

Uniek woongenot in een monumentaal pand op een absolute toplocatie. De maisonnette ligt tussen het Weteringplantsoen en het Frederiksplein met alle denkbare voorzieningen op loopafstand.
Het appartement is ideaal gesitueerd op de grens van het centrum en Amsterdam Zuid nog geen kwartier rijden naar de Ringweg. Binnen handbereik vind je al het goeds dat Amsterdam te bieden heeft,
zoals een rijk aanbod van restaurants, winkels en musea. De ... usea. De woning heeft aan de voorzijde geweldig uitzicht op de Singelgracht en ligt op een steenworp afstand van de gezellige Albert Cuypmarkt en het Sarphatipark.
Binnen bevindt zich de woonkamer, de halfopen keuken met eetgedeelte, twee slaapkamers, badkamer met ligbad en separate douche, zolderberging en een terras.
Een groot voordeel is dat het pand op eigen grond staat.

Indeling:
Het appartement is verdeeld over de tweede en derde verdieping van het pand en heeft een ruime, eigen ingang op de begane grond. De indeling is als volgt:

Begane grond: een eigen ingang, ruime hal en een trappenhuis die je naar de tweede verdieping brengt.

Tweede verdieping: hier stap je de lichte woonkamer binnen met aan de voorzijde twee dubbele ramen met uitzicht over het water. Aansluitend de halfopen keuken uitgerust met een Bosch gasfornuis, oven, granieten aanrecht, vaatwasser, koel-vriescombinatie en ruimte voor een eettafel.

Derde verdieping: met de trap kom je op de overloop waar ruimte is voor kledingkasten. Hier bevinden zich de twee slaapkamers en de badkamer. De master bedroom heeft twee Velux dakramen. De badkamer is voorzien van een ligbad, separate douche, wastafel, 2e toilet en de aansluitingen voor de wasmachine en droger.
Op de tweede slaapkamer heb je toegang tot het terras en een vlizotrap die naar de zolderberging leidt.

Bouwjaar:
Het monumentale pand is gebouwd rond 1870. In 1999 is het compleet gerenoveerd, waarbij zowat alleen de voorgevel is blijven staan en al het andere is compleet gerestaureerd met behoud van originele details. Vanaf dat moment aangewezen door de gemeente Amsterdam als beschermd monument.

Bereikbaarheid:
De woning is per auto goed bereikbaar vanaf de ringweg A-10 via de S112. Met de metro lijn 52 (noord/zuidlijn) is het Centraal Station binnen 10 minuten bereikbaar. Tramlijn 1 van station Muiderpoort naar station Lelylaan,
Tramlijn 24 van Frederiksplein naar de Boelelaan/Vu en tramlijn 4 van Station Rai naar Centraal station.

Aantal kamers:
3 kamers, waarvan 2 slaapkamer. 

Buitenruimte:
Terras aan de achterzijde van ca. 5,5m² 

Bijzonderheden:
- Gemeentelijk monument.
- Oppervlakte van ca. 109 m².
- Gelegen op eigen grond.
- Professionele VvE beheerder VvE beheer Amsterdam.
- VvE bestaat uit 25 leden, de servicekosten VvE zijn € 144,39 per maand.
- MJOP aanwezig.
- Oplevering in overleg.

Parkeren:
Betaald parkeren voor de deur op de openbare weg. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Amsterdam.

Meetinstructie:
Deze woning is gemeten met gebruikmaking van de Meetinstructie, die is gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning zorgvuldig hebben opgemeten, wordt noch door Boomsma & Bruinsma Makelaars, noch door de verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard voor afwijkingen in de doorgegeven maten. Koper verklaart in de gelegenheid te zijn gesteld om de opgegeven maten te (laten) controleren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN - norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-) makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening. Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.


* English translation*

Unique apartement in a monumental building in an absolute top location. The building is located between Weteringplantsoen and Frederiksplein with all thinkable amenities within walking distance.
The apartment is ideally located on the border of the city center and Amsterdam South and less than 15 minutes drive to the Ring highway A10. You will find all the good things Amsterdam has to offer at your fingertips,
such as a wide range of restaurants, shops and museums. From the living room you have a great view on the Singelgracht and you are only a stroll away from the lively Albert Cuyp market and the Sarphatipark.
On the inside there is the living room, semi-open kitchen with dining area, two bedrooms, bathroom with bath and separate shower, attic storage and a terrace.
A big advantage is that the building is located on freehold property.

Layout:
The apartment is spread over the second and third floor of the building and has a spacious, private entrance on the ground floor. The layout is as follows:

Ground floor: a private entrance, spacious hall and a staircase that takes you to the second floor.

Second floor: here you step into the bright living room with two double windows at the front with a view over the canal. Following the semi-open kitchen equipped with a gas stove, oven, granite worktop, dishwasher, fridge-freezer and space for a dining table.

Third floor: the stairs take you to the spacious landing. Here are the two bedrooms and the bathroom. The master bedroom has two Velux skylights. The bathroom has a bath, separate shower, sink, 2nd toilet and connections for the washing machine and dryer.
In the second bedroom you have access to the terrace and a loft ladder that leads to the attic storage.

Year of Construction:
The monumental building was built around 1870. In 1999 it was completely renovated, with almost only the facade remaining and everything else completely restored while retaining original details. From that moment on it has been designated by the municipality of Amsterdam as a monument.

Accessibility:
The house is easily accessible by car from the A-10 ring road via the S112. With the metro line 52 (north / south line) Central Station can be reached within 10 minutes. Tram line 1 goes from Muiderpoort station to Lelylaan station,
Tram line 24 goes from Frederiksplein to Boelelaan / Vu and tram line 4 from Station Rai to Central station.

Number of rooms:
3 rooms, of which 2 bedrooms.

Outside area:
Terrace at the rear of approximately 5.5m²

Details:
- Monument.
- Surface area of approx. 109 m².
- Freehold property
- Professional association of owners manager
- Association of owners consists of 25 members, the service costs are € 144.39 per month.
- Multi-year maintenance plan available.
- Transfer date in consultation

Parking:
Paid parking on the public road in front of the building. Residents may apply for a parking permit. For more information we kindly refer to the City Council Website www.amsterdam.nl/parkeren

Measurement Instructions:
This property has been measured using the Measurement Instructions, which is based on the standards as laid down in NEN 2580. The Measurement Instructions is intended to apply a clearer method of measurement for giving an indication of usable area. The measurement instructions do not completely rule out differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when measuring. Although we have measured the property carefully, neither Boomsma & Bruinsma Makelaars nor the seller accepts any liability for deviations in the measurements provided. The buyer declares to have been given the opportunity to check the specified measurements (or have them checked).

This information has been compiled by us with the necessary care. On our side, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All dimensions and surfaces are approximate. Seller can not guarantee that all technical systems meet current NEN - norm. Buyer has an obligation to research all cases before him or her are important. With regard to this property the broker consultant seller. We advise you to consult a specialist (NVM) broker which guides you through the purchase process. If you have specific wishes about the house, we recommend that you submit them on time to your purchasing agent and accompanied (have) to do independent research. If you call any expert representative, you feel you are under the law expert enough to be able to see all the things that are important. Apply the NVM conditions.

Legally valid purchase agreement only after signing.
A verbal agreement between private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid sale if both private seller and private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a forwarded draft of the purchase agreement are, moreover, not seen as a 'signed purchase agreement'.
Lees meer Toon minder

Ontdek de omgeving

Openbaar vervoer
Restaurants
Winkels
Cafe's & Barren
Musea & Amusement
Fitness