Schokkerspad 32

AMSTERDAM

Kenmerken

Status
Verkocht
Type woning
Bovenwoning
Bouwjaar
1998
Verdiepingen
1
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2

Omschrijving

* ENGLISCH TEKST BELOW *

Licht appartement op EIGEN GROND met uniek uitzicht op het Amsterdamse bos en een zeer ruim terras op het zuid-westen gelegen op de eerste verdieping. Het betreft een licht en royaal 3-kamer appartement van circa 98 m², met bergruimte en parkeerplaats in de onderbouw. Deze parkeerplaats is bij de prijs inbegrepen en hoeft dus niet los gekocht te worden! Het kleinschalige appartementencomplex 'Vuurdoorn'' is gebouwd in 1998 en ligt in stadsdeel ... in stadsdeel Buitenveldert. Deze locatie is uniek te noemen: Aan een bosrand, met om de hoek sportcomplex Amstelpark en nabij winkelcentrum"Groot Gelderlandplein". De bereikbaarheid is optimaal zowel met openbaar vervoer als auto (Ring A-10 en andere uitvalswegen).

Indeling:
Entree op de begane grond; met de lift of via het trappenhuis bereikt u de eerste verdieping; hier loopt u via de centrale gang naar uw eigen woning.

Eerste verdieping:
Hal/ entree met garderobe; separaat (hangend) toilet; berging/ cv-ruimte; badkamer, voorzien van douche, ligbad en wastafel; ruime slaapkamer, welke toegang geeft tot het balkon; tweede slaapkamer; woonkamer met half-open keuken. De woonkamer geeft tevens toegang tot het terras.

In de onderbouw van het complex bevinden zich de inpandige garage en een aparte berging, die bij dit appartement horen.

Bijzonderheden:
- Eigen grond.
- Lift aanwezig.
- Eigen parkeerplaats en berging in de onderbouw.
- Unieke locatie, met uitzicht op het Amsterdamse Bos.
- Ruim balkon op het westen.
- Uitstekende bereikbaarheid.
- Appartement is altijd verhuurd geweest aan expats, inboedel is geheel over te nemen.

Parkeren:
Eigen parkeerplaats in de kelder. Openbaar parkeren

Meetinstructie:
Deze woning is gemeten met gebruikmaking van de Meetinstructie, die is gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning zorgvuldig hebben opgemeten, wordt noch door Boomsma & Bruinsma Makelaars, noch door de verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard voor afwijkingen in de doorgegeven maten. Koper verklaart in de gelegenheid te zijn gesteld om de opgegeven maten te (laten) controleren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN - norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-) makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening. Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 'ondertekende koopovereenkomst'.

-------------------

* ENGLISH *

Overlooking the Amsterdamse Bos, with a large balcony on the West, this apartment is located on the first floor. It is a bright and spacious 2-bedroom apartment approx. 94m2, with storage and private parking in the basement. This parking lot is included in the price. The complex was built in 1998 and is located in district Buitenveldert. This location is unique: close to a forest, around the corner of the Amstelpark sportsclub and nearby the motorway A10 and close to shopping center "Great Gelderlandplein". The accessibility is optimal both by public transport and car.

Division
Entrance on the ground floor; with the elevator or the stairs you reach the first floor, here you can walk through the central corridor to the apartment.

First floor:
Hallway / entrance with cloakroom; separate toilet; storage / boiler room; bathroom with shower, bath and sink; large bedroom, which gives access to the balcony; second bedroom; living room with semi-open kitchen (with dishwasher, oven, 4-burner stove and fridge); The living room gives access to the balcony.

In the basement of the complex are the private parking lot and a separate storage room, belonging to this apartment.

Outdoor space>
Large balcony facing West

Details:
- Freehold.
- Elevator in the building.
- Private parking and storage in the basement.
- Unique location, with view on the Amsterdam Forest.
- Large balcony facing West.
- Excellent accessibility.
- The apartement has always be rented out, all contents can be taken over entirely.

Parking:
Private parking in the basement. Paid parking on the public road in front of the building. For more information we kindly refer to the City Council Website www.amsterdam.nl/parkeren.

Measurement Instructions:
This property has been measured using the Measurement Instructions, which is based on the standards as laid down in NEN 2580. The Measurement Instructions is intended to apply a clearer method of measurement for giving an indication of usable area. The measurement instructions does not completely rule out differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when measuring. Although we have measured the property carefully, neither Boomsma & Bruinsma Makelaars nor the seller accepts any liability for deviations in the measurements provided. The buyer declares to have been given the opportunity to check the specified measurements (or have them checked).

This information has been compiled by us with the necessary care. On our side, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All dimensions and surfaces are approximate. Seller can not guarantee that all technical systems meet current NEN - norm. Buyer has an obligation to research all cases before him or her are important. With regard to this property the broker consultant seller. We advise you to consult a specialist (NVM) broker which guides you through the purchase process. If you have specific wishes about the house, we recommend that you submit them on time to your purchasing agent and accompanied (have) to do independent research. If you call any expert representative, you feel you are under the law expert enough to be able to see all the things that are important. Apply the NVM conditions.

Legally valid purchase agreement only after signing.
A verbal agreement between private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid sale if both private seller and private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a forwarded draft of the purchase agreement are, moreover, not seen as a 'signed purchase agreement'.
Lees meer Toon minder

Ontdek de omgeving

Openbaar vervoer
Restaurants
Winkels
Cafe's & Barren
Musea & Amusement
Fitness