Valeriusstraat 84 H

AMSTERDAM

Kenmerken

Status
Verhuurd
Type woning
Dubbel benedenhuis
Bouwjaar
1904
Verdiepingen
3
Aantal kamers
7
Aantal slaapkamers
6

Omschrijving

Hoogwaardig afgewerkt benedenhuis verdeeld over de onderste drie lagen van het statige pand (ca. 204 m²) aan de Valeriusstraat met tuin gelegen op eigen grond.

De woning is in 2017 volledig gerenoveerd waarbij gewerkt is met de beste materialen.

Gelegen op een van de meest charmante plekken in Oud Zuid, vlakbij de Cornelis Schuytstraat waar zich talloze luxe winkels, speciaalzaken en traiteurs bevinden. De gezellige buurt kent ook vele fijne lunchgelegenheden en ... den en restaurants. Het Concertgebouw, Rijksmuseum, het van Goghmuseum en Museumplein bevinden zich evenals het Vondelpark op loopafstand. Diverse kinderdagverblijven, scholen en sportfaciliteiten zijn op loop- en fietsafstand gelegen.

Indeling:
Eigen entree. Tochtportaal. Ruime hal met gastentoilet en garderobekast. Middels hoge stalen openslaande deuren komt u de riante en vooral erg lichte woonkamer binnen. Aan de voorzijde bevindt zich zitgedeelte met fraai uitzicht op de straat en met een gezellige gashaard. Aan de achterzijde het eetgedeelte met prachtige schuifpui die geheel geopend kan worden wat een unieke connectie naar buiten toe creëert. In de hoek is de keuken geplaatst en heeft u middels een trap toegang tot de tuin.

Op de verdieping bevindt zich de overloop waar bijna alle vertrekken op aansluiten. Aan de achterzijde van deze verdieping treft u de masterbedroom met riante walk-in closet en toegang tot de chique badkamer voorzien van vrijstaand ligbad, dubbele inloop rainshower en dubbele wastafel. De badkamer is voorzien van vloerverwarming. Aan de voorzijde bevindt zich de tweede ruime slaapkamer met idyllisch erkertje en prachtig glas in lood. Naast deze kamer bevindt zich nog een derde slaapkamer. De tweede badkamer, voorzien van inloop rainshower en wastafel en vloerverwarming en is bereikbaar vanaf de overloop, evenals het tweede separate toilet.

In het souterrain aan zowel de voor- als de achterzijde bevindt zich een ruime slaapkamer die beide toegang bieden tot de centraal gelegen badkamer voorzien van inloopdouche, dubbele wastafel en vloerverwarming. Aan de achterzijde is de bijkeuken gelegen met een wasmachine- en drogeraansluiting. Het separate toilet is bereikbaar vanaf de gang. Aan de voorzijde bevindt zich nog een berging. Het souterrain beschikt over een goede stahoogte tot 2.20m en is daardoor erg goed te gebruiken als slaapverdieping voor gasten of een au pair.

Locatie:
Met het openbaar vervoer is de woning zeer goed te bereiken. Op De Lairessestraat stoppen diverse tram- en buslijnen om u met de rest van de stad te verbinden. Tevens is het Haarlemmermeerstation op circa 5 minuten loopafstand gelegen. Met 5 à 10 minuten bent u met de auto op de Ring A10. Op de openbare weg is er voldoende parkeergelegenheid tegen betaling. Op dit moment is er geen wachttijd voor het verkrijgen van een parkeervergunning.

Bijzonderheden:
- 3-laags benedenhuis, ca. 204m²
- Tuin aan achterzijde betegeld met natuursteen
- Bel etage unieke connectie met tuin via harmonica raam.
- Fraaie houten visgraat vloer
- Gashaard in de woonkamer
- Volledig voorzien van dubbelglas (HR++) met op de eerste etage prachtig glas in lood
- Energielabel B
- Niet bewonersclausule op te nemen in de koopakte

------
Huurinformatie:
- Huurprijs: exclusief gas, water, elektra, gemeentelijke lasten, telefoon en internet
- Minimale huurperiode: 1 jaar
- Huurprijs per maand: € 7.000,- excl.
- Borg: 2 maanden huur
- Huurders onder voorbehoud van goedkeuring eigenaar

Parkeren:
Betaald parkeren voor de deur op de openbare weg. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Amsterdam www.amsterdam.nl/parkeren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN - norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening.
Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

---------
ENGLISH:

Exceptionally high quality finished ground floor residence on three levels (approx. 204 m²) with garden located on private land.

The house was completely renovated in 2017 using the best materials.

Located in one of the most charming places in Oud Zuid, near the Cornelis Schuytstraat where numerous luxury stores, specialty stores and caterers are located. The cozy neighborhood also has many fine lunch venues and restaurants. The Concertgebouw, Rijksmuseum, van Gogh Museum and Museumplein, as well as the Vondelpark, are within walking distance. Various nurseries, schools and sports facilities are within walking and biking distance.

Layout:
Private entrance. Impressive porch. Spacious hall with guest toilet and closet. Through beautiful steel doors you enter the spacious and very bright living room. At the front is the sitting area with lovely views of the street and a cozy gas fireplace. At the rear is the dining area with its magnificent sliding doors that can be completely opened which creates a unique connection to the exterior. In the corner is the kitchen and has a staircase access to the garden.

On the floor is the landing where almost all rooms are connected. At the rear of this floor you will find the master bedroom with spacious walk-in closet and access to the chic bathroom with freestanding bathtub, double walk-in rain shower and double sink. The bathroom has underfloor heating. At the front is the second spacious bedroom with idyllic bay window and beautiful stained glass. Next to this room is a third bedroom. The second bathroom, equipped with walk-in rain shower and sink and underfloor heating and is accessible from the landing, as well as the second separate toilet.

In the basement at both the front and rear is a spacious bedroom which both provide access to the centrally located bathroom with walk-in shower, double sink and underfloor heating. At the rear is the utility room located with a washer and dryer connections. The separate toilet is accessible from the hallway. At the front there is a storage room. The basement has a good headroom up to 2.20m and is therefore very good to use as a sleeping floor for guests or an au pair.

Location:
By public transport, the property is very easy to reach. Various streetcar and bus lines stop at De Lairessestraat to connect you with the rest of the city. Also, the Haarlemmermeer station is about 5 minutes walk away. With 5 to 10 minutes you are by car on the A10 ring road. On the public road there is ample paid parking. There is currently no waiting period for obtaining a parking permit.

Details:
- 3-story ground floor house, approx. 204m².
- Garden at the back tiled with natural stone
- Bel etage unique connection to garden via harmonica windows.
- Beautiful wooden herringbone floor
- Gas fireplace in the living room
- Fully double glazed (HR++) with beautiful stained glass on the second floor
- Energy label B
- Non residence clause to be added in the purchasing contract

Rental details:
- Energy, drinking water, cable tv and internet contracts to be arranged for by tenant
- Minimum rental period: 1 year
- Rent per month: 7.000,- euro
- Deposit: 2 months rent
- Tenants subject to owners approval

Parking:
Paid parking or through the licensing system. You can apply for one permit per address here. Source: www.amsterdam.nl/parkeren

This information has been compiled by us with the necessary care. On our side, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All dimensions and surfaces are approximate. Seller can not guarantee that all technical systems meet current NEN - norm. Buyer has an obligation to research all cases before him or her are important. With regard to this property the broker consultant seller. We advise you to consult a specialist (NVM) broker which guides you through the purchase process. If you have specific wishes about the house, we recommend that you submit them on time to your purchasing agent and accompanied (have) to do independent research. If you call any expert representative, you feel you are under the law expert enough to be able to see all the things that are important. Apply the NVM conditions.

Legally valid purchase agreement only after signing.
A verbal agreement between private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid sale if both private seller and private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a forwarded draft of the purchase agreement are, moreover, not seen as a 'signed purchase agreement'.
Lees meer Toon minder

Ontdek de omgeving

Openbaar vervoer
Restaurants
Winkels
Cafe's & Barren
Musea & Amusement
Fitness