Van Breestraat 107 II

AMSTERDAM

Kenmerken

Status
Verkocht
Type woning
Bovenwoning
Bouwjaar
1906-1930
Verdiepingen
1
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2

Omschrijving

Gelegen aan één van de mooiste straten van Amsterdam-Zuid, bieden wij aan:
Een in uitstekende staat verkerend hoekappartement op de tweede verdieping met balkon.

Het betreft een licht, luxe 3-kamer hoekappartement van ca. 81m².

De Van Breestraat ligt in de Concertgebouwbuurt in Oud-Zuid. Met om de hoek de Cornelis Schuytstraat, treft u een diversiteit aan exclusieve winkels. In de verdere nabijheid (o.a. de Willemsparkweg) vindt u vele gezellige restaurants, ... estaurants, café's en winkels. Op enkele minuten loopafstand liggen het Vondelpark, het Museumplein, de P.C. Hooftstraat, het Concertgebouw, diverse Musea en tal van andere voorzieningen. De bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer is goed. De tram stopt vlakbij: op de Willemsparkweg (lijn 2) en op De Lairessestraat (lijn 16). Met de auto bent u zo op de Ringweg Zuid (A10) via De Lairessestraat/Amstelveenseweg. Parkeren is via een vergunningssysteem, u kunt één vergunning per adres aanvragen. Voor meer informatie zie de website van de gemeente Amsterdam. www.amsterdam.nl/parkeren.

Indeling:
Begane grond:
Gedeelde opgang.

Tweede verdieping:
Entree; halletje met toilet; gang, welke toegang geeft tot alle vertrekken; ruime lichte woonkamer; open keuken, voorzien van diverse inbouwapparatuur; 2 slaapkamers aan de achterzijde; balkon van ca. 9m² op het zuiden; badkamer, voorzien van wastafelmeubel, ligbad, inloopdouche en een wasmachine en droger.

Aantal kamers:
3 kamers, waarvan 2 slaapkamers.

Buitenruimte:
Ruim balkon van ca. 9m², op het zuiden

Bijzonderheden:
- Eigen grond.
- De woning is direct beschikbaar.
- Balkon op het zuiden.


Parkeren:
Betaald parkeren voor de deur op de openbare weg. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Amsterdam.

Meetinstructie:
Deze woning is gemeten met gebruikmaking van de Meetinstructie, die is gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning zorgvuldig hebben opgemeten, wordt noch door Boomsma & Bruinsma Makelaars, noch door de verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard voor afwijkingen in de doorgegeven maten. Koper verklaart in de gelegenheid te zijn gesteld om de opgegeven maten te (laten) controleren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN - norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-) makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening. Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 'ondertekende koopovereenkomst'.
-------------------------------------------------------------------------------------------

English translation:
Located on one of the most beautiful streets of Amsterdam-Zuid, we offer:
A corner apartment on the second floor with a balcony, in excellent state.

It is a light, luxurious 3-bedroom corner apartment of approx. 81 m².

The Van Breestraat is located in the Concertgebouw area in the Old South. Its around the corner of the Cornelis Schuytstraat. Here you will find a variety of exclusive shops. Also nearby the Willemsparkweg, here you will find many nice restaurants, cafes and shops. The Vondelpark, Museum square, PC Hooftstraat are all a few minutes walk away. Just like the Concertgebouw, various museums and numerous other amenities.
The accessibility by car and public transport is good. The tram stops nearby: Willemsparkweg (line 2) and Lairessestraat (line 16). By car you can easily acces the ring road A10 via the Via the Lairessestraat / Amstelveenseweg.
Parking is possible on the street you can apply for one permit per address. Source: www.amsterdam.nl/parkeren.

Classifiction:
Ground floor:
Shared entrance.

Second floor:
Entrance; hall with toilet; hallway, which gives access to all rooms; spacious living room; open kitchen with appliances; 2 bedrooms at the rear; balcony of approx. 9m² on the south; bathroom with sink, tub, shower, washing machine and dryer.

Number of rooms:
3 rooms, 2 bedrooms.

Outside Area:
Balcony of approx. 9m², south

Furthermore:
- The property is immediately available
- Balcony on the south

Parking:
Paid parking on the public road in front of the building. Residents may apply for a parking permit. For more information we kindly refer to the City Council Website www.amsterdam.nl/parkeren.

Measurement Instructions:
This property has been measured using the Measurement Instructions, which is based on the standards as laid down in NEN 2580. The Measurement Instructions is intended to apply a clearer method of measurement for giving an indication of usable area. The measurement instructions does not completely rule out differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when measuring. Although we have measured the property carefully, neither Boomsma & Bruinsma Makelaars nor the seller accepts any liability for deviations in the measurements provided. The buyer declares to have been given the opportunity to check the specified measurements (or have them checked).

This information has been compiled by us with the necessary care. On our side, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All dimensions and surfaces are approximate. Seller can not guarantee that all technical systems meet current NEN - norm. Buyer has an obligation to research all cases before him or her are important. With regard to this property the broker consultant seller. We advise you to consult a specialist (NVM) broker which guides you through the purchase process. If you have specific wishes about the house, we recommend that you submit them on time to your purchasing agent and accompanied (have) to do independent research. If you call any expert representative, you feel you are under the law expert enough to be able to see all the things that are important. Apply the NVM conditions.

Legally valid purchase agreement only after signing.
A verbal agreement between private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid sale if both private seller and private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a forwarded draft of the purchase agreement are, moreover, not seen as a 'signed purchase agreement'.
Lees meer Toon minder

Ontdek de omgeving

Openbaar vervoer
Restaurants
Winkels
Cafe's & Barren
Musea & Amusement
Fitness