Frederik Hendrikplantsoen 86 H

AMSTERDAM

Kenmerken

Status
Verkocht
Type woning
Benedenwoning
Bouwjaar
1905
Verdiepingen
2
Aantal kamers
7
Aantal slaapkamers
4

Omschrijving

Charmant luxe dubbel benedenhuis ca. 188m² met tuin ca. 38m² gelegen op het westen, in originele staat onderhouden ornamenten met hoge plafonds ca. 3m+ en vrij uitzicht over het plantsoen op steenworpafstand van de Jordaan!

Indeling:
Binnenkomst via het hardstenen portiek komt u binnen, een tochtportaal met prachtige ornamenten en een sierlijke tochtdeur naar de vestibule. De ruime hal met een breedte van ca. 2,50 m is voorzien van een marmeren vloer, een originele radiator ... originele radiator met handschoenenvak! De hal geeft tevens toegang tot het gastentoilet, twee bergkasten en de kast met technische installatie alsmede twee ingangen naar de unieke kamer en suite met houten vloeren.
De kamer en suite is voorzien de originele marmeren schouwen en de dubbele ensuite deuren inclusief origineel glas in lood. Daarnaast wederom de originele radiatoren en ornamenten aan de plafonds en aan de tuinzijde de keuken met een waanzinnig fornuis en granito aanrecht. Lichte serre kamer met openslaande deuren aan de tuinzijde.
De betegelde tuin is ca. 38 m² en ontzettend groen gemaakt met bamboe e.d., tevens voorzien van een houten tuinhuis en privé gelegen met ruime afstand tot de achterburen, op het westen gelegen.

Magnifieke binnentrap naar de eerste verdieping waar zich vier slaapkamers bevinden en twee badkamers. Vanuit de slaapkamers heeft men een vrij uitzicht en een balkon op de parkzijde alsmede aan de achterzijde met de laatste zonnestralen aan het einde van de dag. De ruimere badkamer is voorzien van een ligbad, douche, wastafelmeubel en een eigen zwevend toilet. De kleinere badkamer is tevens voorzien van een zwevend toilet, inloopdouche en dubbele wastafel met meubel.

Kortom een goed onderhouden ruim en uniek familiehuis!

Ligging en omgeving:
Het Frederik Hendrikplantsoen is zeer gunstig gelegen op steenworp afstand van onder andere de Jordaan, de Hallen en het Westerpark in de directe nabijheid van diverse (trendy) winkels, restaurants en terrassen. De zaterdagse gastronomische Noordermarkt met een overvloed aan biologische producten is op loopafstand. Tevens gunstig gesitueerd ten opzichte van praktische voorzieningen als (sport)scholen, crèches en het Marnixbad.

Bijzonderheden:
- Dubbel benedenhuis ca. 188m².
- Tuin 38m² op het westen.
- Familiehuis in een heel kindvriendelijke buurt!
- Professioneel VvE beheer door XS VvE Beheer.
- MJOP aanwezig.
- Service kosten € 196,43 per maand.
- Hoge plafonds en veel originele authentieke ornamenten.
- 4 slaapkamers, 2 badkamers.
- Geheel dubbel glas .
- Houten vloer.
- Energielabel C.
- C.V. ketel Nefit Topline jaartal 2010.
- Parkeren via vergunningstelsel.
- Oplevering in overleg.

Erfpacht:
- Algemene Bepalingen voortdurende erfpacht 2000.
- Tijdvak: 01-08-1979 t/m 31-07-2029.
- Erfpachtbedrag jaarcanon ca.:
€ 248,74 betreft periode 1 februari 2022 t/m 31 januari 2023.
€ 267,64 betreft periode 1 februari 2023 t/m 31 januari 2024.
Spijtoptantenregeling:
De eigenaar heeft de aanvraag voor overstap eeuwigdurende erfpacht onder gunstige voorwaarden aangevraagd.

Bereikbaarheid:
Het Centraal Station en Station Sloterdijk zijn eenvoudig per fiets te bereiken (beide rond de 10 min.) en via verbindingswegen Haarlemmerweg en de Jan van Galenstraat zijn per auto snel andere stadsdelen te bereiken. Ook leiden deze wegen naar ringweg A10, A2, A4 en A9, maar ook de internationale luchthaven Schiphol en de Noordzeekust.

Parkeren:
Betaald parkeren voor de deur op de openbare weg. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Amsterdam www.amsterdam.nl/parkeren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN - norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening.
Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

**********

Charming luxurious two-story ground floor apartment of approx. 188m² with garden approx. 38m² located on the southwest, in original state maintained ornaments with high ceilings approx. 3m+ and unobstructed views over the park just steps away from the Jordaan!

Layout:
Entry through the stone porch you enter, a draft porch with beautiful ornaments and an ornate draft door to the vestibule. The spacious hall with a width of approx. 2.50 m has a marble floor, an original radiator with glove compartment! The hall also gives access to the guest toilet, two storage closets and the closet with technical installation as well as two entrances to the unique room en suite with wooden floors.
The room en suite features the original marble fireplaces and double ensuite doors including original stained glass. In addition, the original radiators and ornaments on the ceilings and on the garden side the kitchen with an incredible stove and granite countertop. Bright serre room with French doors on the garden side.
The tiled garden is approximately 38 m² and made incredibly green with bamboo and such, also equipped with a wooden shed and relatively secluded, southwest facing.

Magnificent interior staircase to the second floor where you will find four bedrooms and two bathrooms. From the bedrooms you can enjoy an unobstructed view with a balcony on the park side as well as at the rear with the last rays of sunshine at the end of the day. The larger bathroom is equipped with a bathtub, shower, washbasin cabinet and a toilet. The smaller bathroom is also equipped with a toilet, walk-in shower and double sink with cabinet.

Overall a well kept spacious and unique family home!

Location and environment:
The Frederik Hendrikplantsoen is very conveniently located just steps away from the Jordaan, the Hallen and the Westerpark in close proximity to various (trendy) stores, restaurants and terraces. The Saturday Noordermarkt with an abundance of organic products is within walking distance. Also conveniently located to practical facilities such as (sports) schools, nurseries and the Marnixbad.

Details:
- Double ground floor house approx 188m².
- Garden 38m² on the southwest.
- Professional management by XS VvE Beheer.
- MJOP available.
- Service costs € 196,43 per month.
- High ceilings and many original authentic ornaments.
- 4 bedrooms, 2 bathrooms.
- Double glazing almost throughout the apartment, the kitchen at the rear not yet.
- Wooden floors.
- Energy label C .
- Central heating boiler Nefit Topline year 2010.
- Delivery in consultation.
- Parking via permit system.

Leasehold:
- General Provisions continuing ground lease 2000.
- Period: 01-08-1979 t / m 31-07-2029.
- Leasehold annual fee approx:
€ 248,74 concerns period February 1, 2022 to January 31, 2023.
€ 267.64 concerns period February 1, 2023 to January 31, 2024.
Regretopters scheme:
The owner has applied for transfer perpetual leasehold under favorable conditions.

Accessibility:
Central Station and Sloterdijk Station are easy to reach by bicycle (both around 10 min.) and via connecting roads Haarlemmerweg and the Jan van Galenstraat other city districts can be reached quickly by car. Also, these roads lead to ring road A10, A2, A4 and A9, as well as the international airport Schiphol and the North Sea coast.

Parking:
Paid parking in front of the door on public roads. Residents can apply for a parking permit. For more information please visit the website of the municipality of Amsterdam www.amsterdam.nl/parkeren.

This information has been carefully compiled by us. However, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All stated dimensions and surface areas are indicative. Seller cannot guarantee that all technical installations comply with the current NEN-standard. The buyer has his own obligation to investigate all matters of importance to him. With regard to this property the real estate agent is advisor to the seller. We advise you to use an expert (NVM) real estate agent to guide you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make these known to your buying broker in good time and to do your own research on this matter. If you do not engage an expert representative, you are deemed by law to be expert enough to oversee all matters of importance. The NVM conditions apply.

Legally valid purchase agreement only after signing.
A verbal agreement between private seller and private buyer is not legally valid. In other words, there is no sale. There is only a legal purchase when the private seller and the private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7:2 of the Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a sent draft of the purchase agreement is not seen as a 'signed purchase agreement'.
Lees meer Toon minder

Ontdek de omgeving

Openbaar vervoer
Restaurants
Winkels
Cafe's & Barren
Musea & Amusement
Fitness