Keizersgracht 122 B

AMSTERDAM

Kenmerken

Status
Beschikbaar
Type woning
Bovenwoning
Bouwjaar
1720
Verdiepingen
3
Aantal kamers
5
Aantal slaapkamers
3

Omschrijving

Prachtig comfortabel tweelaags bovenhuis van ca. 151 m² met vrij uitzicht op de historische Keizersgracht voorzien van een dakterras van ca. 31 m² met een aparte extra kantoorruimte/opslag en suite van ca. 51 m² op souterrain niveau en een aparte ingang aan de straat. In totaal ca. 202 m² op eigen grond!

Indeling:
Gelegen op eigen grond tussen de Leliegracht en de Prinsenstraat op de eerste en tweede verdieping van een historisch huis van 3 verdiepingen uit 1720, bereikt u het ... uit 1720, bereikt u het appartement via een gezamenlijke entree die via een exclusief trappenhuis naar de eerste verdieping leidt.

Aan de voorzijde vindt u de ruime eetkamer met 3 grote ramen op de gracht en de aparte keuken met een Boretti 5-pits gasfornuis met oven, vaatwasser, koelkast en vriezer.

De hoofdslaapkamer met inloopkast is gelegen aan de rustige achterzijde en biedt 3 ramen met uitzicht op de groene achtertuinen. Vanuit de hal bereikbaar, de geheel vernieuwde badkamer, ruime dubbele inloopdouche, dubbele wastafel, groot ligbad en toilet. Een wasruimte/berging met wasmachine/droger en een apart toilet completeren de 1e verdieping.

Op de tweede verdieping bereikt u de woonkamer met uitzicht op de gracht, met een open haard en open nok met de karakteristieke spanten, een raamzolder gecreëerd met ruimte voor extra bed voor gasten of een bureau. Het heerlijke dakterras, bereikbaar via de openslaande deuren vanuit de woonkamer, scheidt het voor- en achterhuis van elkaar, zodat u met veel privacy buiten kunt zitten.

In het achterhuis bevindt zich een bungalow met dubbele deuren, die een extra slaapkamer biedt met een eigen badkamer met douche en kastruimte, ideaal voor oudere kinderen of gasten.

In de benedenverdieping is de ruime kantoorruimte met eigen ingang, nu is er een kamer en suite gecreëerd met aansluitingen voor een kitchenette en een eigen badkamer met een bestaand bad/douche, toilet en wastafel; ideaal voor werken op afstand of extra woonruimte met privacy.

Omgeving:
Het pand is gelegen op een zeer gewilde locatie aan de prachtige Keizersgracht tegenover het beroemde Huis met de Hoofden. Wanneer u naar buiten stapt, bevindt u zich in het echte Amsterdamse straatbeeld van de grachten waar onze hoofdstad wereldwijd bekend om staat. De hele grachtengordel van Amsterdam is Unesco Werelderfgoed en beroemd om zijn gezellige sfeer met al zijn levendige restaurants en winkels.
De ligging van dit appartement is zeer centraal met aan de westkant de beroemde Jordaan waar volop restaurants en cafés zijn en ideaal voor een gezellig avondje uit! Aan de oostkant is op loopafstand het historische hart van het centrum van Amsterdam te bereiken, waar u tal van musea en restaurants kunt bezoeken. Ook de beroemde 9 straatjes met talloze boetiekjes liggen op enkele minuten loopafstand.
Er zijn verschillende haltes van het openbaar vervoer in de buurt bij de Raadhuisstraat en de Nieuwezijds Voorburgwal. Betaald parkeren kan op de openbare weg, voor de meest recente informatie omtrent vergunningen en parkeren verwijzen wij u naar www.amsterdam.nl.

Kenmerken:
- Gelegen op eigen grond.
- 2 slaapkamers en een extra bedstede boven de woonkamer
- 2 badkamers, 3 toiletten
- In het souterrain mag voor eigen gebruik kantoor worden gehouden
- Kleine, maar actieve vereniging van eigenaren, bestaande uit 2 leden, de servicekosten bedragen nu € 200,- per maand.
- In 1995 heeft funderingsherstel plaatsgevonden.
- Gemoderniseerd in 2019, oa. geheel opnieuw geschilderd, badkamer compleet, elektrische installatie deels vernieuwd.
- Dubbele beglazing aan de gehele achterzijde.
- Houten vloeren in het gehele appartement
- Ingebouwd alarmsysteem
- Hoge snelheid internet mogelijkheid in het gehele appartement
- Rijksmonument

Parkeren:
Betaald parkeren voor de deur op de openbare weg. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Amsterdam www.amsterdam.nl/parkeren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN - norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening.
Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

**********

Magnificent comfortable duplex apartment of approx. 151 m² with an unobstructed view of the historic Keizersgracht canal featuring a roof terrace of approx. 31 m² with a separate additional ensuite office/storage space of approx. 51 m² on souterrain level with a separate entrance on the street. A total of approx. 202 m² on freehold land!

Layout:
Located on private land between the Leliegracht and the Prinsenstraat on the first and second floor of a 3-storey historical house built in 1720, you access the apartment through a joint entrance leading to the first floor through an exclusive staircase.

At the front, you will find the spacious dining room 3 large windows on the canal and the separate kitchen featuring a Boretti 5-burner gas stove with oven, dishwasher, fridge and freezer.

The master bedroom with walk-in closet is located on the quiet rear and offers 3 windows with a view of the green back gardens. From the hall accessible, the completely renovated bathroom, spacious double walk-in shower, double sink, large bathtub and toilet. A laundry room/ storage room with washer/dryer and a separate toilet complete the 1st floor.

On the second floor you reach the living room overlooking the canal, with a fireplace and open ridge with the characteristic rafters, a window loft created with room for additional bed for guests or a desk. The lovely roof terrace, accessible through the patio doors from the living room, separates the front and the back house from each other, so you can sit out with lots of privacy.

In the back annex there is a bungalow with double doors, offering an additional bedroom with its own shower bathroom and closet space, ideal for older children or guests.

In the lower ground floor is the spacious office space with its own entrance, now an ensuite room has been created with connections for a pantry and private bathroom with an existing bath/ shower, toilet and sink; ideal for remote working or additional living space with privacy.

Surroundings:
The building is located in a very popular location on the beautiful Keizersgracht opposite the famous House with the Heads. When you step outside, You find yourself in the real Amsterdam street scene of the canals where our capital is known for worldwide. The entire ring of canals of Amsterdam is Unesco World Heritage and famous for its cozy atmosphere with all its lively restaurants and shops.
The location of this apartment is very central with on the west side the famous Jordaan which has plenty of restaurants and cafes and ideal for a fun night out! On the east side is within walking distance to reach the historic heart of the center of Amsterdam, where you can visit numerous museums and restaurants. The famous 9 streets with numerous boutiques are also within a few minutes walking distance.
There are several public transport stops nearby at the Raadhuisstraat and the Nieuwezijds Voorburgwal. Paid parking is on public roads, for the most recent information regarding permits and parking we refer you to www.amsterdam.nl.

Features:
- Located on private land.
- 2 bedrooms and an extra bedstead above the living room
- 2 bathrooms, 3 toilets
- The souterrain has an office destination for private use
- Small, but active owners association, consisting of 2 members, the service costs are now € 200 - per month.
- In 1995, foundation repairs took place. in good condition.
- Modernised in 2019, oa. completely repainted, bathroom complete, electrical installation partly renewed
- Double glazing on the entire back.
- Wooden Floors throughout the apartment
- Fitted alarm system
- High speed internet option throughout the apartment
- National monument

Parking:
Paid parking in front of the door on public roads. Residents can apply for a parking permit. For more information, please visit the website of the municipality of Amsterdam www.amsterdam.nl/parkeren.

This information has been compiled by us with due care. However, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All stated dimensions and surface areas are indicative only. The Seller cannot guarantee that all technical installations comply with the current NEN standard. The buyer has his own obligation to investigate all matters of importance to him. With regard to this property, the estate agent is advisor to the seller. We advise you to use an expert (NVM) estate agent to guide you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make these known to your buying agent in good time and to research them independently (or have them researched). If you do not engage an expert representative, by law you should consider yourself expert enough to be able to oversee all matters of importance. The NVM conditions apply.

Legally valid purchase agreement only after signing.
A verbal agreement between private seller and private buyer is not legally valid. In other words: there is no sale. There is only a legally valid sale when the private seller and the private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7:2 of the Civil Code. Incidentally, a confirmation of the verbal agreement by e-mail or a sent draft of the purchase agreement is not considered a 'signed purchase agreement'.
Lees meer Toon minder

Ontdek de omgeving

Openbaar vervoer
Restaurants
Winkels
Cafe's & Barren
Musea & Amusement
Fitness