Olympiakade 48 - II

AMSTERDAM

Kenmerken

Status
Verkocht onder voorbehoud
Type woning
Bovenwoning
Bouwjaar
1930
Verdiepingen
1
Aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1

Omschrijving

Middenin Oud Zuid in het renovatieproject Wonen in Olympia ligt dit eind 2013 / 2014 volledig gerenoveerde driekamerappartement van 48 m² met balkon op het zuidoosten en een eigen berging op de zolderverdieping.

-- ENGLISH BELOW --

De Olympiakade ligt in het Olympiakwartier in Amsterdam Zuid. Gebouwd in de twintiger jaren van de vorige eeuw is dit gebouw een typisch voorbeeld van de Amsterdamse School-stijl. Het betreft een appartementencomplex dat in 2013/2014 ... 13/2014 volledig is gerenoveerd. Een unieke combinatie van eigentijds comfort en de charme van toen.

Ontsnap aan de drukte en vind rust in het hart van Amsterdam Oud Zuid! Dit charmante appartement biedt een oase van kalmte in een van de meest bruisende buurten van de stad met vrij uitzicht over de kade.

Middels de gezamenlijke opgang komt u aan op de tweede etage. Bij binnenkomst via de hal heeft u toegang tot alle vertrekken. De doorzon woonkamer met eetkamer en open keuken vormt het perfecte decor voor gezellig samenzijn. De keuken is voorzien van moderne gemakken, inclusief een inbouw koelvriescombi, oven en een vierpits gasfornuis. De keuken met eethoek geeft tevens toegang tot het balkon.

Geniet in de badkamer, compleet met inloopdouche, zwevend toilet en wastafel. De radiator is hier onlangs vernieuwd. De ruime slaapkamer biedt een oase van comfort, met een kledingkast, tv-aansluiting en toegang tot het balkon waar u kunt genieten van een fijn uitzicht en de rust van de omgeving. Ontspan hier met ontbijt, lunch en de vroege borrel onder de parasol indien nodig en prettig afzakken in de hangmat.

Dit appartement biedt moderne voorzieningen zoals dubbele radiatoren, hardhouten kozijnen, dubbel glas en natuurlijke ventilatie door middel van suskasten. Met een energielabel A is dit een goed geïsoleerd appartement. Het balkon op het oosten zorgt voor ochtendzon en is de ideale plek voor een kopje koffie in de zomer.

Winkels zoals Ekoplaza en Le Fournil om de hoek, evenals gemakkelijke toegang tot openbaar vervoer en parkeergelegenheid, biedt dit appartement het beste van beide werelden: rust en gemak in het hart van de stad. Mis deze unieke kans niet om te genieten van het beste van Amsterdam Oud Zuid.

Omgeving:
Het appartement ligt in het hart van het populaire Amsterdam Zuid. Deze buurt heeft een fijne, veilige, bijna dorpse sfeer. Op dit plekje in de stad ligt het Vondelpark en het Amsterdamse bos op fietsafstand. Door de Olympiakade is vaarwater binnen handbereik. Er zijn veel sportgelegenheden rondom het Olympisch stadion en vele voorzieningen, winkels en gezellige restaurants, waaronder de Marathonweg en Kiebèrt. Geniet van de laatstgenoemde terrassen op 1 minuut loopafstand zonder de drukte van het terras en haar gasten!

Geschiedenis:
Olympia is een beeldbepalend complex van vijf bouwblokken in Amsterdam van woningcorporatie Ymere met meer dan 500 arbeiderswoningen en bedrijfsruimten. Het staat in de Marathonbuurt, onderdeel van de Stadionbuurt in Amsterdam-Zuid en wordt begrensd door de Turnerstraat, Olympiaweg, Speerstraat en Olympiakade. Aan de Speerstraat wordt het wooncomplex onderbroken door een schoolgebouw. Olympia is in de periode 1924-1926 gebouwd naar ontwerp van de bekende architect Jan Gratama in de stijl van de Amsterdamse School. Het hele complex is een gemeentelijk monument.

Bereikbaarheid:
Met de auto zit je zo op de snelweg, de op- en afrit van de A-10 ligt op enkele minuten afstand.
Tram- en bushalte Haarlemmermeerstation is op slechts 5 minuten loopafstand. Vanaf hier ben je in een mum van tijd op station Zuid. Ook de bereikbaarheid van de Zuidas en Schiphol is vanaf hier eenvoudig en snel.

Bijzonderheden:
- Gemeentelijk monument, renovatieproject 2013 / 2014 "Wonen in Olympia"
- Professioneel VvE beheer door Ymere
- VvE bijdrage voor de woning met berging € 93,71 per maand
- Energielabel A
- Dubbel glas
- Balkon op het zuidoosten gelegen
- Licht en open leefgedeelte
- Berging gelegen op zolderverdieping
- In een rustige straat op toplocatie in Amsterdam Zuid
- Aan vaarwater
- dichtbij de uitvalswegen
- veel voorzieningen in de buurt
- projectnotaris Lubbers & Dijk

Erfpacht:
- Algemene Bepalingen voortdurende erfpacht
- Tijdvak: 01-01-2007 t/m 31-12-2056
- Erfpachtbedrag jaarcanon is afgekocht. Er is geen canon verschuldigd
- Aanvraag eeuwigdurende erfpacht loopt onder de gunstige voorwaarden

Parkeren:
Betaald parkeren voor de deur op de openbare weg. (hier zijn momenteel nog 2 vergunningen mogelijk !!) Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Amsterdam www.amsterdam.nl/parkeren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN - norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-) makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening.
Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

------------

ENGLISH

Right in the middle of Oud Zuid in the renovation project Wonen in Olympia is this late 2013 / 2014 fully renovated three-room apartment of 48 m² with east-facing balcony and private storage on the attic floor.

Olympiakade is located in the Olympia Quarter in Amsterdam South. Built in the 1920s, this building is a typical example of the Amsterdam School style. It is an apartment complex that was completely renovated in 2013/2014. A unique combination of contemporary comfort and the charm of yesteryear.

Escape the hustle and bustle and find peace in the heart of Amsterdam Oud Zuid! This charming apartment offers an oasis of calm in one of the city's most vibrant neighborhoods with unobstructed views over the quay.

Through the common entrance you will arrive on the second floor. Upon entering through the hall you have access to all rooms. The living room with dining room and open kitchen is the perfect setting for socializing. The kitchen is equipped with modern conveniences, including a built-in fridge-freezer, oven and a four-burner gas stove. The kitchen with dining area also provides access to the balcony.

Enjoy the bathroom, complete with walk-in shower, floating toilet and sink. The radiator here has recently been updated. The spacious bedroom offers an oasis of comfort, with a closet, TV connection and access to the balcony where you can enjoy fine views and the tranquility of the surroundings. Relax here with breakfast, lunch and early drinks under the parasol if needed and pleasantly sink into the hammock.

This apartment offers modern amenities such as double radiators, hardwood frames, double glazing and natural ventilation through sus boxes. With an energy label A, this is a well-insulated apartment. The east-facing balcony provides morning sun and is the ideal place for a cup of coffee in the summer.

Stores like Ekoplaza and Le Fournil around the corner, as well as easy access to public transportation and parking, this apartment offers the best of both worlds: tranquility and convenience in the heart of the city. Don't miss this unique opportunity to enjoy the best of Amsterdam Oud Zuid.

Area:
The apartment is located in the heart of popular Amsterdam Zuid. This neighborhood has a nice, safe, almost village atmosphere. At this spot in the city, the Vondelpark and the Amsterdam forest are within cycling distance. Because of the Olympiakade, boating water is within easy reach. There are many sports facilities around the Olympic stadium and many amenities, stores and cozy restaurants, including the Marathonweg and Kiebèrt. Enjoy the latter terraces within a 1-minute walk without the hustle and bustle of the terrace and its guests!

History:
Olympia is a picture-perfect complex of five building blocks in Amsterdam of housing corporation Ymere with more than 500 working-class houses and commercial spaces. It stands in the Marathonbuurt, part of the Stadionbuurt in Amsterdam-Zuid and is bordered by Turnerstraat, Olympiaweg, Speerstraat and Olympiakade. On Speerstraat, the residential complex is interrupted by a school building. Olympia was built in the period 1924-1926 to the design of the famous architect Jan Gratama in the style of the Amsterdam School. The entire complex is a municipal monument.

Accessibility:
By car you are right on the highway, the entrance and exit of the A-10 is a few minutes away.
Streetcar and bus stop Haarlemmermeer Station is just a 5-minute walk away. From here you can get to Station Zuid in no time. Access to the Zuidas and Schiphol Airport is also easy and quick from here.

Details:
- Municipal monument, renovation project 2013 / 2014 "Living in Olympia".
- Professional VvE management by Ymere
- VvE contribution for the house with storage € 93,71 per month
- Energy label A
- Double glazing
- Balcony facing southeast
- Bright and open living area
- Storage located in the attic
- In a quiet street at prime location in Amsterdam South
- On water
- Near the roads
- Many amenities nearby
- Notary of signing will be Lubbers & Dijk

Leasehold:
- General Provisions long leasehold
- Period: 01-01-2007 t / m 31-12-2056
- Leasehold year canon is bought off. There is no canon due
- Application for perpetual ground lease is under favorable conditions

Parking:
Paid parking on the public road in front of the building. Residents may apply for a parking permit. (there are currently still 2 permits possible here !!) For more information we kindly refer to the City Council Website www.amsterdam.nl/parkeren

This information has been compiled by us with the necessary care. On our side, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All dimensions and surfaces are approximate. Seller can not guarantee that all technical systems meet current NEN - norm. Buyer has an obligation to research all cases before him or her are important. With regard to this property the broker consultant seller. We advise you to consult a specialist (NVM) broker which guides you through the purchase process. If you have specific wishes about the house, we recommend that you submit them on time to your purchasing agent and accompanied (have) to do independent research. If you call any expert representative, you feel you are under the law expert enough to be able to see all the things that are important. Apply the NVM conditions.

Legally valid purchase agreement only after signing.
A verbal agreement between private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid sale if both private seller and private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a forwarded draft of the purchase agreement are, moreover, not seen as a 'signed purchase agreement'.
Lees meer Toon minder

Ontdek de omgeving

Openbaar vervoer
Restaurants
Winkels
Cafe's & Barren
Musea & Amusement
Fitness