Quellijnstraat 138 H

AMSTERDAM

Kenmerken

Status
Verkocht
Type woning
Benedenwoning
Bouwjaar
1877
Verdiepingen
3
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
2

Omschrijving

Sfeervol en hoogwaardig gerenoveerd drie laags benedenhuis (label A) middenin in de Pijp van ca. 132 m² gelegen op eigen grond met vernieuwde fundering en tuin op het westen!

Verdeeld over drie verdiepingen, beschikt dit heerlijke huis over een heerlijke ruime slaapkamer op de verdieping en 1 in het souterrain, twee badkamers, een lichte living met ruime keuken, eethoek en een fijne tuin op het zuidwesten gelegen.
Bij de renovatie zijn kosten noch moeite bespaard ... bespaard gebleven!

Indeling:
Middels de eigen entree komt u binnen in de hal met garderobe, meterkast en apart toilet. Aan het einde van de hal bevindt zich de schuifdeur richting het woongedeelte. Aan de voorzijde is de lange keuken geplaatst tot in de hoek. Deze is van alle gemakken voorzien met verscheidene inbouwapparatuur waaronder een koelkast, vrieskast, vaatwasser, ruime oven, aparte combi oven met magnetron functie, vierpits gasfornuis, klimaatkast en voldoende opbergruimte voor de keukeninventaris.
De eethoek is gelegen aan de tuin met openslaande deuren evenals de zithoek aan de achterzijde. Eventueel zijn er opties om het woongedeelte te vergroten met een aanbouw of een serre indien de vergunningen hiervoor verleend worden.
De tuin is voorzien van water, vaste verlichting en elektra.

Eerste verdieping:
De etage is te bereiken middels de vaste trap, op de overloop is een separaat toilet met inbouwkasten. Aan de voorzijde bevindt zich de ruime slaapkamer voorzien van airco. Aan de achterzijde een luxe badkamer met ligbad, douche, dubbele wastafelmeubel en een riante en goed verlichte walk in closet.

Souterrain:
Eveneens middels een vaste trap te bereiken vindt u hier de in huidige staat extra woonkamer/ cinema room. Deze kamer kan ook als slaapkamer gebruikt worden, met de juiste vergunningen zou het mogelijk moeten zijn om koekoeks te plaatsen in de achtergevel om hier een volwaardige slaapkamer van te maken.
Met tweede badkamer, aparte douche en toilet, en wasruimte met berging is dit een ideale multifunctionele ruimte.

Bijzonderheden:
- Drie laags benedenhuis
- Twee ruime slaapkamers
- 2 badkamers, 3 toiletten
- Vernieuwde fundering omstreeks 2008
- Volledig gerenoveerd in 2018
- Energielabel A
- Prettige woonkeuken met hoogwaardige inbouwapparatuur,
- Klimaat koelkast
- PITT kook fornuis
- Gehele appartement voorzien van visgraat parket.
- Slaapkamer voorzien van airco
- Tuin op het westen
- VvE is in oprichting
- MJOP aanwezig
- Oplevering in overleg

Bereikbaarheid:
Het appartement is gelegen in het centrum van De Pijp, met zijn diversiteit aan hippe, leuke winkeltjes, goede restaurants en gezellige cafés.
Het Gerard Douplein en Sarphatipark liggen om de hoek en biedt het mooie contrast van gezelligheid en reuring, groen, vogels, water en rust! Ook de Amstel en Utrechtsestraat bevinden zich op loopafstand. Met 5 minuten fietsen bent u in het Vondelpark, bij het Museumplein of op de Grachtengordel. De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (tramlijn 3, 4, 7, 10, 12 en 25) en met de auto (Ring A10). Parkeren geschiedt via het vergunningstelsel en in de nabijgelegen parkeergarages.

Parkeren:
Betaald parkeren voor de deur op de openbare weg. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Amsterdam www.amsterdam.nl/parkeren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN - norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening.
Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

++++++++++

Charming and high-quality renovated three-story ground floor apartment (label A) in the middle of the Pijp of approximately 132 m² located on private land with renewed foundation and garden facing west!

Spread over three floors, this lovely house has a lovely spacious bedroom on the first floor and 1 in the basement, two bathrooms, a bright living room with spacious kitchen, dining area and a nice garden facing southwest.
In the renovation, no expense was spared!

Layout:
Through the private entrance you enter the hall with wardrobe, meter cupboard and separate toilet. At the end of the hall is the sliding door to the living area. At the front is the long kitchen placed to the corner. This is fully equipped with several appliances including a refrigerator, freezer, dishwasher, large oven, separate combi oven with microwave function, four burner gas stove, climate control cabinet and plenty of storage space for the kitchen inventory.
The dining area is located on the garden with French doors as well as the sitting area at the rear. There are options to enlarge the living area with an extension or a conservatory if permits are granted.
The garden is equipped with water, fixed lighting and electricity.

Second floor:
The floor is accessed by the fixed staircase, on the landing is a separate toilet with fitted wardrobes. At the front is the spacious bedroom with air conditioning. At the rear a luxury bathroom with bath, shower, double sink cabinet and a spacious and well-lit walk in closet.

Basement:
Also through a staircase to reach you will find here the in current state extra living room / cinema room. This room can also be used as a bedroom, with the proper permits it should be possible to place cuckolds in the rear wall to make this a full-fledged bedroom.
With second bathroom, separate shower and toilet, and laundry room with storage, this is an ideal multipurpose room.

Details:
- Three storey ground floor house
- Two spacious bedrooms
- 2 bathrooms, 3 toilets
- Renewed foundation around 2008
- Completely renovated in 2018
- Energy label A
- Pleasant living kitchen with high quality appliances,
- Climate fridge
- PITT stove
- Entire apartment equipped with herringbone parquet.
- Bedroom with air conditioning
- Garden facing west
- Association is in formation
- DMJOP available
- Delivery in consultation

Accessibility:
The apartment is located in the center of De Pijp, with its diversity of hip, fun stores, good restaurants and cozy cafes.
The Gerard Douplein and Sarphatipark are around the corner and offer the beautiful contrast of cosiness and bustle, greenery, birds, water and tranquility! The Amstel and Utrechtsestraat are also within walking distance. With 5 minutes cycling you are in the Vondelpark, at the Museumplein or on the Grachtengordel. The location is easily accessible by public transport (streetcar line 3, 4, 7, 10, 12 and 25) and by car (Ring A10). Parking is through the permit system and in nearby parking garages.

Parking:
Paid parking in front of the door on public roads. Residents can apply for a parking permit. For more information please visit the website of the municipality of Amsterdam www.amsterdam.nl/parkeren.

This information has been carefully compiled by us. However, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All stated dimensions and surface areas are indicative. Seller cannot guarantee that all technical installations comply with the current NEN-standard. The buyer has his own obligation to investigate all matters of importance to him. With regard to this property the real estate agent is advisor to the seller. We advise you to use an expert (NVM) real estate agent to guide you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make these known to your buying broker in good time and to do your own research on this matter. If you do not engage an expert representative, you are deemed by law to be expert enough to be able to oversee all matters of importance. The NVM conditions apply.

Legally valid purchase agreement only after signing.
A verbal agreement between private seller and private buyer is not legally valid. In other words, there is no sale. There is only a legal purchase when the private seller and the private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7:2 of the Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a sent draft of the purchase agreement is not seen as a 'signed purchase agreement'.
Lees meer Toon minder

Ontdek de omgeving

Openbaar vervoer
Restaurants
Winkels
Cafe's & Barren
Musea & Amusement
Fitness