Rentmeesterslaan 78

AMSTELVEEN

Kenmerken

Status
Onder bod
Type woning
Eengezinswoning
Bouwjaar
1935
Verdiepingen
3
Aantal kamers
6
Aantal slaapkamers
5

Omschrijving

Charmant jaren 30 hoekhuis van ca. 130 m² woonoppervlakte met zes kamers en een ruime garage aan de achterzijde gelegen op een geweldige locatie in de wijk Randwijck, Amstelveen-Noord.

-- ENGLISH BELOW --

Via de eigen voortuin betreedt u de woning middels de statige hal met glas in lood deur. Voor het tochtportaal bevindt zich de meterkast. In de hal is een apart toilet met fontein en een ruime garderobekast onder de trap.
Momenteel is de keuken gesloten van de ... van de woon/eetkamer voorzien van een authentieke Poggenpohl designkeuken met losse apparaten. De keuken geeft toegang tot de tuin via een loopdeur. De ruime doorzonwoonkamer heeft openslaande deuren naar de tuin. Vanwege de ramen in de zijgevel is de woonkamer extra licht. Aan de voorzijde geeft dit ook goed zicht op de speeltuin tegenover het huis.

De achtertuin bevindt zich op het oosten en is toegankelijk van de straatzijde en is langs de gehele zijkant eveneens voorzijde in te richten naar eigen smaak. De garage is toegankelijk vanuit de tuin en de straatzijde, bijna 6 meter diep heeft deze ruimte de mogelijkheid voor veel functionaliteiten waaronder een kantoor.

Middels de trap komt u op de overloop welke toegang geeft tot alle kamers. Er zijn hier 3 slaapkamers van goed formaat en een badkamer te vinden. De hoofdslaapkamer heeft een breed balkon op het oosten gelegen. De badkamer is voorzien van een douche, toilet en wastafel. Op de kapverdieping zijn twee slaapkamers te vinden en bevindt zich een toilet met sanibroyeur en de CV installatie.
Eventueel is de trap te verplaatsen en kunt u een extra badkamer realiseren op de beide etages.

Kortom, dit huis biedt alle ingrediënten voor heerlijk woongenot!

Omgeving:
De ligging en de buurt zijn prachtig! De wijk Randwijck grenst aan Amsterdam Buitenveldert. Met de fiets ben je binnen tien minuten bij de winkels van Gelderlandplein.

Voor de dagelijkse boodschappen zijn de winkels aan de Buitenveldertselaan (winkelcentrum Rooswijck) ideaal, met diverse verswinkels zoals een groentewinkel, kaasboer en chocolaterie. Ook de supermarkt aan de Bourgondischelaan is op loopafstand.

Natuurliefhebbers kunnen naar de Kalfjeslaan lopen, waar je het Ecolint vindt om heerlijk te wandelen en te genieten van de ooievaars op het vogelbroedeiland. Ook het Amsterdamse Bos is gemakkelijk te voet bereikbaar.

Het openbaar vervoer is uitstekend geregeld: bussen op de Amsterdamse/Amstelveense weg en de tram op de Beneluxbaan/Buitenveldertselaan brengen je snel naar Station Zuid en verder.

Bijzonderheden:
- Gelegen op eigen grond
- Ruime hoekwoning van ca. 130 m² met 5 slaapkamers
- Garage van ruim 16 m²
- Achtertuin op het oosten, zijtuin op het zuiden en voortuin op het westen gelegen
- Vrije ligging aan de voorzijde
- Veel voorzieningen in de buurt
- Groene omgeving, op loopafstand van het Amsterdamse bos
- Dichtbij de uitvalswegen
- Veel (indelings)mogelijkheden in deze woning!
- De woning dient gemoderniseerd te worden

Op te nemen in de koopakte:
- Niet-bewoning-, ouderdoms en asbest clausule van toepassing.

Parkeren:
Betaald parkeren voor de deur op de openbare weg. (hier zijn momenteel nog 2 vergunningen mogelijk !!) Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente https://www.amstelveen.nl/regelen-aanvragen/publicatie/parkeren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN - norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-) makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening.
Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.


------------

Charming 1930s corner house of approx. 130 m² living space with six rooms and a spacious garage at the rear located in a great location in the district Randwijck, Amstelveen-Noord.

-- ENGLISH BELOW --

Through the private front yard you enter the house through the stately hallway with stained glass door. In front of the porch is the meter cupboard. In the hall is a separate toilet with fountain and a spacious closet under the stairs.
Currently the kitchen is closed from the living/dining room equipped with an authentic Poggenpohl designer kitchen with separate appliances. The kitchen provides access to the garden via a wicket door. The spacious living room has doors to the garden. Because of the windows in the side wall, the living room is extra light. At the front also gives a good view of the playground opposite the house.

The backyard is located on the east and is accessible from the street side and along the entire side also front to set up to your own taste. The garage is accessible from the garden and the street side, almost 6 meters deep this space has the possibility for many functionalities including an office.

The staircase leads to the landing which gives access to all rooms. There are 3 bedrooms of good size and a bathroom can be found here. The master bedroom has a wide balcony facing east. The bathroom has a shower, toilet and sink.
On the top floor there are two bedrooms and a toilet with a sanibroyeur and the central heating system. Optionally, the staircase can be moved and you can realize an extra bathroom on both floors.

In short, this house offers all the ingredients for wonderful living!

Surroundings:
The location and neighborhood are beautiful! The Randwijck district borders Amsterdam Buitenveldert. By bike you are within ten minutes at the stores of Gelderlandplein.

For daily shopping, the stores on the Buitenveldertselaan (shopping center Rooswijck) are ideal, with various fresh stores such as a greengrocer, cheese maker and chocolaterie. The supermarket on Bourgondischelaan is also within walking distance.

Nature lovers can walk to the Kalfjeslaan, where you will find the Ecolint to take a nice walk and enjoy the storks on the bird nesting island. The Amsterdamse Bos is also easily accessible on foot.

Public transportation is excellent: buses on the Amsterdam/Amstelveen road and the streetcar on the Beneluxbaan/Buitenveldertselaan take you quickly to Station Zuid and beyond.

Details:
- Located on private land
- Spacious corner house of approximately 130 m² with 5 bedrooms
- Garage of over 16 m²
- Backyard facing east, side garden facing south and front garden facing west
- Free location at the front
- Many amenities nearby
- Green surroundings, within walking distance of the Amsterdam forest
- Close to the main roads
- Many (layout) possibilities in this house!
- The property needs to be modernized

To be included in the deed of sale:
- Non-occupancy, age and asbestos clause applicable.

Parking:
Paid parking in front on the public road. (Here are currently 2 permits possible!) Residents can apply for a parking permit. For more information please visit the website of the municipality https://www.amstelveen.nl/regelen-aanvragen/publicatie/parkeren.

This information has been compiled by us with the necessary care. On our side, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All dimensions and surfaces are approximate. Seller can not guarantee that all technical systems meet current NEN - norm. Buyer has an obligation to research all cases before him or her are important. With regard to this property the broker consultant seller. We advise you to consult a specialist (NVM) broker which guides you through the purchase process. If you have specific wishes about the house, we recommend that you submit them on time to your purchasing agent and accompanied (have) to do independent research. If you call any expert representative, you feel you are under the law expert enough to be able to see all the things that are important. Apply the NVM conditions.

Legally valid purchase agreement only after signing.
A verbal agreement between private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid sale if both private seller and private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a forwarded draft
Lees meer Toon minder

Ontdek de omgeving

Openbaar vervoer
Restaurants
Winkels
Cafe's & Barren
Musea & Amusement
Fitness