Tweede Anjeliersdwarsstraat 10 B

AMSTERDAM

Kenmerken

Status
Beschikbaar
Type woning
Tussenverdieping
Bouwjaar
1974
Verdiepingen
1
Aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1

Omschrijving

Verken de essentie van stadsleven in dit charmante stadsappartement gelegen in een van de meest begeerde locaties in Amsterdam, de Tweede Anjeliersdwarsstraat. Dit prachtige appartement van ca. 39 m² biedt niet alleen een stijlvolle en comfortabele leefruimte, maar biedt ook de gelegenheid om te genieten van de rijke cultuur en de gein van het leven in het historische stadscentrum.

Indeling:
Via een gedeelde trap komt men bij de ingang van het appartement. Via de hal zijn alle ... Via de hal zijn alle vertrekken te bereiken. De woonkamer met open keuken, bevindt zich aan de voorzijde van het gebouw en beschikt over twee grote ramen. De ruime slaapkamer is gelegen aan de achterzijde en biedt toegang tot een plat dak en uniek vrij uitzicht over een groene tuin. Tussen de slaapkamer en de woonkamer bevindt zich de goed uitgevoerde badkamer.

Het appartement beslaat circa 39 m² en beschikt over een ingerichte keuken met diverse apparatuur, zoals een 4-pitsgasfornuis, roestvrijstalen afzuigkap, vaatwasser, spoelbak, losse koel-/vriescombinatie en magnetron. De badkamer is betegeld in het wit en biedt een zwevend toilet en douchecabine. Daarnaast is een aparte kastruimte met aansluiting voor een wasmachine en eventueel droger.

Omgeving:
De Tweede Anjeliersdwarsstraat staat bekend als een van de meest gewilde locaties in Amsterdam. Op loopafstand bevinden zich de levendige Elandsgracht en de beroemde Westerstraat, waar elke maandagochtend de populaire Noordermarkt plaatsvindt. Geniet van al het moois dat de Jordaan te bieden heeft, inclusief boetiekjes, cafés en restaurants. Een stap uit het pand rechtsom en u kijkt tegen de Westertoren uit in al haar glorie.

Vereniging van Eigenaren (VvE):
Dit pand maakt deel uit van een Vereniging van Eigenaren met 4 appartementsrechten. De VvE is actief en wordt zelfstandig beheerd, met huidige maandelijkse servicekosten van € 100,00.
Op korte termijn zullen de voor- en achtergevel worden aangepakt, waaronder het schilder en voegwerk. Daarnaast worden er door sommige eigenaren energiebesparende maatregelen genomen.
Verkoper zal in verband met de huidige offerte een eigen bijdrage in de VvE kas storten.
Huidige kasstand per 14-4-2024 bedraagt € 10.446,67.

Eigendom:
De woning is gelegen op eigen grond.

Kenmerken:
- Ruime slaapkamer met uniek vrij uitzicht aan de achterzijde met plat dak
- Bouwjaar: 1974
- Woonoppervlakte circa 39 m², totale inhoud 132 m³
- Fundering vernieuwd in 1974
- Koper vrijstelling van overdrachtsbelasting van toepassing onder de juiste voorwaarden
- Projectnotaris: Buma Algera Notariaat
- Levering in overleg

Notaris en Levering:
De overdracht van deze woning dient plaats te vinden via een aangewezen projectnotaris: Buma Algera Notariaat.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN - norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-) makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening.
Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

----

Explore the essence of city living in this charming city apartment located in one of the most desirable locations in Amsterdam, the Tweede Anjeliersdwarsstraat. This beautiful apartment of approx. 39 m² offers not only a stylish and comfortable living space, but also the opportunity to enjoy the rich culture and the gein of life in the historic city center.

Layout:
A shared staircase leads to the entrance of the apartment. Through the hall all rooms can be reached. The living room with open kitchen, is located at the front of the building and has two large windows. The spacious bedroom is located at the rear and offers access to a flat roof and unique unobstructed views over a green garden. Between the bedroom and the living room is the well-executed bathroom.

The apartment covers approximately 39 m² and features a fitted kitchen with various appliances, such as a 4-burner gas stove, stainless steel extractor hood, dishwasher, sink, separate fridge/freezer and microwave. The bathroom is tiled in white and offers a floating toilet and shower cubicle. There is also a separate closet space with connections for a washing machine and possibly dryer.

Neighborhood:
The Tweede Anjeliersdwarsstraat is known as one of the most sought-after locations in Amsterdam. Within walking distance are the lively Elandsgracht and the famous Westerstraat, where the popular Noordermarkt takes place every Monday morning. Enjoy all the Jordaan has to offer, including boutiques, cafes and restaurants. One step out of the property to the right and you are looking out against the Wester Tower in all its glory.

Owners' Association (VvE):
This property is part of an Owners' Association with 4 apartment rights. The VvE is active and independently managed, with current monthly service charges of € 100.00.
In the short term, the front and rear facade will be addressed, including painting and grouting. In addition, some owners are taking energy-saving measures.
Seller will pay an own contribution into the VvE account in connection with the current quote.
Current cash balance as of 14-4-2024 is €10,446.67.

Ownership:
The property is located on private land.

Features:
- Spacious bedroom with unique unobstructed views to the rear with flat roof
- Year built: 1974
- Living area approximately 39 m², total content 132 m³
- Foundation renewed in 1974
- Buyer exemption from transfer tax applicable under the right conditions
- Project notary: Buma Algera Notary
- Delivery in consultation

NOTARY AND DELIVERY:
The transfer of this property should take place through designated project notary: Buma Algera Notariaat.

This information has been compiled by us with the necessary care. On our side, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All dimensions and surfaces are approximate. Seller can not guarantee that all technical systems meet current NEN - norm. Buyer has an obligation to research all cases before him or her are important. With regard to this property the broker consultant seller. We advise you to consult a specialist (NVM) broker which guides you through the purchase process. If you have specific wishes about the house, we recommend that you submit them on time to your purchasing agent and accompanied (have) to do independent research. If you call any expert representative, you feel you are under the law expert enough to be able to see all the things that are important. Apply the NVM conditions.

Legally valid purchase agreement only after signing.
A verbal agreement between private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid sale if both private seller and private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a forwarded draft of the purchase agreement are, moreover, not seen as a 'signed purchase agreement'.
Lees meer Toon minder

Ontdek de omgeving

Openbaar vervoer
Restaurants
Winkels
Cafe's & Barren
Musea & Amusement
Fitness