Utrechtsestraat 54 B

AMSTERDAM

Kenmerken

Status
Verkocht
Type woning
Tussenverdieping
Bouwjaar
-1906
Verdiepingen
1
Aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1

Omschrijving

In de gezellige Utrechtsestraat, op steenworp afstand van de Amstel, bieden wij dit sfeervolle tweekamerappartement (ca. 51m²) aan. Het appartement is gelegen op het stukje tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht. Het beschikt over een ruime slaapkamer en gedoogd dakterras op eigen grond!

Indeling:
Begane grond
Gemeenschappelijke entree, trappenhuis.

Eerste verdieping:
Entree, toegang tot de sfeervolle split level woonkamer aan de voorzijde met ... bergruimte onder de eethoek. Vanuit de woonkamer is er toegang tot de open keuken voorzien van 4-pits gasfornuis, oven, koelkast met vriesvak en een filterkraan van Flow. Ook de wasmachineaansluiting is praktisch weggewerkt in de keuken, voorzien van een was- & droogmachine. De riante slaapkamer is aan de achterzijde gelegen, beschikt over praktische inbouwkasten en is voorzien van airconditioning. De badkamer is centraal gelegen en beschikt over een douche, wastafel en toilet. Het kleine dakterras is toegankelijk vanuit de slaapkamer aan de achterzijde.

Locatie:
Het appartement is gelegen op een van de mooiste plekken in het centrum van Amsterdam, om de hoek van de Amstel. De beroemde “Magere Brug” is gelegen op steenworp afstand en overige hotspots als de Nieuwmarkt, het Rembrandtplein, de Stopera en het Amstelveld bevinden zich ook in de directe omgeving. Diverse horecagelegenheden en winkels bevinden zich direct in de Utrechtsestraat. Het appartement is goed bereikbaar met de auto en diverse tram- en buslijnen bevinden zich in de directe nabijheid.

Utrechtsestraat:
Naar de stad Utrecht. De straat komt uit op het Frederiksplein, waar vroeger de Utrechtsepoort stond (afgebroken in 1860). (Bron: Stadsatlas Amsterdam)

Bijzonderheden:
- Uniek appartement aan de Utrechtsestraat
- Airconditioning (split-unit) in slaapkamer installatie van juni 2022
- Kombiketel Intergas kombi kompakt hre 24/18 cw3 jaartal 2019
- Elektra: stoppenkast is vervangen in 2019, in 2020 zijn de elektrameter en de hoofdaansluiting vervangen.
- Gasmeter en leidingen zijn vervangen in 2020
- Appartementsrecht, ca. 51m² GO (NEN 2580 rapport aanwezig)
- Gelegen op een toplocatie in het centrum van Amsterdam
- Op steenworp afstand van de Amstel
- Gelegen op eigen grond, dus géén erfpacht
- Rijksmonument
- VVE bestaande uit 5 leden, professioneel beheerd (VVENL)
- Alle roerende zaken zijn inclusief(dus ook de TV, Was/droog machine etc) m.u.v. kunst aan de muur.
- Oplevering in overleg, kan op korte termijn

Parkeren:
Betaald parkeren voor de deur op de openbare weg. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Amsterdam www.amsterdam.nl/parkeren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN - norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening.
Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.


**********

In the lively Utrechtsestraat, just a stone's throw away from the Amstel River, we offer this attractive one-bedroom apartment (approx. 51m²). The apartment is located on the part between the Keizersgracht and Prinsengracht. It features a spacious bedroom and roofterrace situated on own ground!

Layout:
Ground floor
Communal entrance, staircase.

First Floor:
Entrance, access to the charming split level living room at the front with extra storage space under the dining corner. From the living room there is access to the open kitchen equipped with 4-burner stove, oven, fridge freezer and a filter tap of Flow. Also the washing machine connection is practically hidden in the kitchen, equipped with a washer & dryer combination. The spacious bedroom is located at the rear, has practical fitted wardrobes and is air conditioned. The bathroom is centrally located and has a shower, sink and toilet. The spacious roof terrace is accessible from the rear bedroom.

Location:
The apartment is located on one of the most beautiful spots in the center of Amsterdam, around the corner from the Amstel River. The famous "Skinny Bridge" is located just steps away and other hotspots such as the Nieuwmarkt, Rembrandtplein, Stopera and Amstelveld are also in the immediate vicinity. Several restaurants and stores are located directly on the Utrechtsestraat. The apartment is easily accessible by car and several streetcars and bus lines are in the immediate vicinity.

Utrechtsestraat:
To the city of Utrecht. The street ends at the Frederiksplein, where the Utrechtsepoort used to be (demolished in 1860). (Source: Stadsatlas Amsterdam)

Features:
- Unique apartment on the Utrechtsestraat
- Air conditioning (split unit) in bedroom installed June 2022
- Combi boiler Intergas kombi kompakt hre 24/18 cw3 year 2019
- Electricity: fuse box was replaced in 2019, in 2020 the electricity meter and main connection were replaced.
- Gas meter and pipes have been replaced in 2020
- Apartment right, approx 51m² GO (NEN 2580 report available)
- Located on a prime location in the center of Amsterdam
- Steps away from the Amstel river
- Located on private land, so no leasehold
- Monumental status
- VVE consisting of 5 members, professionally managed (VVENL)
- All movable property is included (including TV, washing machine, dryer, etc) with the exception of art on the wall.
- Delivery in consultation, can be quickly.

Parking:
Paid parking in front on the public road. Residents can apply for a parking permit. For more information please visit the website of the municipality of Amsterdam www.amsterdam.nl/parkeren.

This information has been compiled with great care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas are indicative. The Seller cannot guarantee that all technical installations comply with the current NEN standard. Buyer has its own duty to investigate all matters of importance to him or her. With regard to this property, the broker is an advisor to the seller. We advise you to use an expert (NVM) broker who will guide you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the house, we advise you to make these known to your purchasing broker in good time and to carry out (or have carried out) research into this independently. If you do not engage the services of an expert representative, you are legally considered to be expert enough to be able to oversee all relevant matters. The NVM conditions apply.

Legally valid sales contract only after signing.
A verbal agreement between private seller and private buyer is not legally valid. In other words: there is no sale. There is only a legally valid sale when the private seller and the private buyer have signed the sales contract. This follows from article 7:2 of the Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a sent draft of the sales agreement is not regarded as a 'signed sales agreement'.
Lees meer Toon minder

Ontdek de omgeving

Openbaar vervoer
Restaurants
Winkels
Cafe's & Barren
Musea & Amusement
Fitness