Van der Boechorststraat 64

AMSTERDAM

Kenmerken

Status
Beschikbaar
Type woning
Eengezinswoning
Bouwjaar
1962
Verdiepingen
3
Aantal kamers
9
Aantal slaapkamers
7

Omschrijving

Dit lichte zeer duurzaam gerenoveerde woonhuis van ca. 200 m² bevindt zich in de wijk Buitenveldert, Stadsdeel Zuid, in Amsterdam. Het betreft het woonhuis aan de Van der Boechorststraat 64, welke in 2023 volledig gerenoveerd en uitgebreid is. Met een dakopbouw, een aanbouw en een luxe tuinhuis, allemaal met vergunning, biedt dit huis alles wat een modern gezin nodig heeft.

Indeling:
Bij binnenkomst in deze prachtige woning wordt u verwelkomd door een ruime hal met een ... hal met een visgraatvloer die door het hele huis loopt. De begane grond beschikt over een royale woonkamer met veel natuurlijk licht en een sfeervolle woonkeuken. De moderne woonkeuken is voorzien van alle benodigde apparatuur en biedt voldoende ruimte voor een grote eettafel. Tevens is er op deze verdieping een toilet met douche, ideaal voor gasten.

Eerste Etage:
Op de eerste etage bevinden zich vier ruime slaapkamers, twee aan de voorzijde uitkijkend op de groene strook en twee aan de achterzijde. De luxe badkamer is voorzien van een inloopdouche, toilet en wastafel met meubel. Er is ook een apart washok.

Tweede Etage:
De tweede etage is een master bedroom waar velen van dromen. Met een extra slaapkamer of kantoor kan men zich hier heerlijk afsluiten van de rest van het huis. De master bedroom heeft toegang tot een ruim terras op het westen gelegen. Via de inloopkamer bereikt u de riante badkamer met losstaand ligbad, inloopdouche en twee wastafels met meubels. Hier is ook een mooi dakraam voor extra licht in de badkamer.

Al deze ruimte maakt het huis ideaal voor grote gezinnen of mensen die graag extra ruimte willen voor een kantoor, hobbyruimte en logeerkamers.

Tuinhuis:
Het ruime tuinhuis is een perfecte aanvulling op deze prachtige woning. Het biedt tal van mogelijkheden, van een thuiskantoor tot een gym of een gastenverblijf, dit zou de 7e slaapkamer zijn van het huis.

Omgeving
Gelegen in een rustige en kindvriendelijke buurt, biedt dit huis een perfecte balans tussen stedelijk gemak en een groene omgeving. Scholen, parken, winkels en openbaar vervoer zijn allemaal op korte afstand te vinden.

Erfpacht
De woning is gelegen op erfpachtgrond. De canon bedraagt € 169,71 voor 2024. Het huidig tijdvak loopt tot 15 april 2036.
Onder de gunstige voorwaarden is overgestapt naar eeuwigdurende erfpacht bepalingen 2016. De jaarlijkse canon per 2036 bedraagt in 2024 € 2.222,40.

Ligging
De woning ligt in een rustige kindvriendelijke buurt. Vanaf het huis zijn alle voorzieningen, zowel praktisch al recreatief, op steenworp afstand gelegen. Het Amsterdamse Bos is op enkele minuten loopafstand waar u heerlijk kunt wandelen, hardlopen of gezellig een kopje koffie kunt drinken. Voor gezinnen met kleine kinderen is hier een geitenboerderij gevestigd, hoe leuk is het voor de kleintjes om de geitjes melk te geven. Voorts is er een manege gevestigd en zijn er diverse hockeyclubs.
Het chique winkelcentrum Gelderlandplein is op fietsafstand gelegen met tal van mooie winkels en fijne restaurants.

Bereikbaarheid
Openbaar vervoer: gunstig gelegen ten opzichte van diverse tram- en busverbindingen. Zo ligt tram 5 op een paar minuten loopafstand. Ook is Station Zuid en RAI goed te bereiken met de fiets. Vanuit Station Zuid zijn er diverse metrolijnen, waaronder de Noord/Zuidlijn, Isaloterweg-Gein en Centraal Station en meerdere treinverbindingen richting Schiphol, Utrecht, Hoofddorp, Lelystad en Dordrecht.
Auto: uitvalswegen A10, A9, A4 en A2 liggen binnen enkele autominuten.
Fiets: Amsterdamse Bos: 10 min. Gelderlandplein: 6 min. Zuidas: 10 min.

Bijzonderheden
- Volledig duurzaam verbouwd 200 m2 (2023)
- Energielabel A, zonnepanelen op het dak
- 9 kamers, 7 slaapkamers, 3 badkamers
- Luxe woonkeuken
- Vrij uitzicht aan de voorzijde op groen
- Aanvraag eeuwigdurende erfpacht onder gunstige voorwaarden gedaan
- Huidige erfpachtcanon € 169,71 voor het woonhuis
- Achtertuin gelegen op het westen
- Stenen tuinhuis (geïsoleerd) in de achtertuin voorzien van elektra, water & AC
- Oplevering in overleg

Meetinstructie:
Deze woning is gemeten met gebruikmaking van de Meetinstructie, die is gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning zorgvuldig hebben opgemeten, wordt noch door Boomsma & Bruinsma Makelaars, noch door de verhuurder enige aansprakelijkheid aanvaard voor afwijkingen in de doorgegeven maten. Koper/huurder verklaart in de gelegenheid te zijn gesteld om de opgegeven maten te (laten) controleren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

----------

This bright very sustainably renovated residential house of approx. 200 m² is located in the Buitenveldert district, Stadsdeel Zuid, in Amsterdam. It concerns the house at Van der Boechorststraat 64, which was completely renovated and expanded in 2023. With a roof structure, an extension and a luxurious garden house, all with permit, this house offers everything a modern family needs.

Layout
Upon entering this beautiful home, you are welcomed by a spacious hallway with a herringbone floor that runs throughout the house. The first floor features a spacious living room with lots of natural light and an attractive kitchen diner. The modern kitchen diner is equipped with all the necessary appliances and offers enough space for a large dining table. There is also a toilet with shower on this floor, ideal for guests.

First Floor
On the second floor there are four spacious bedrooms. The luxurious bathroom has a walk-in shower, toilet and double sink with cabinet. There is also a separate laundry room, which provides additional convenience.

Second Floor
The second floor is a master bedroom that many dream of. With an extra bedroom or office, this is a great place to seclude yourself from the rest of the house. The master bedroom has access to a spacious west-facing terrace. Through the walk-in room you can reach the spacious bathroom with stand-alone bathtub, walk-in shower and two sinks with furniture. Here is also a nice skylight for extra light in the bathroom.

All this space makes the house ideal for large families or people who would like extra space for an office, hobby room and guest rooms.

Garden house
The spacious garden house is a perfect addition to this beautiful home. It offers numerous possibilities, from a home office to a gym or a guest house, this would be the 7th bedroom of the house.

Area
Located in a quiet and child-friendly neighborhood, this home offers a perfect balance of urban convenience and green surroundings. Schools, parks, shopping and public transportation are all a short distance away.

Leasehold
The house is located on leasehold land. The canon is € 169.71 for 2024. The current period runs until April 15, 2036.
Under the favorable conditions was switched to perpetual ground lease provisions 2016. The annual canon per 2036 in 2024 amounts to € 2,222.40.

Location
The house is located in a quiet child-friendly neighborhood. From the house are all amenities, both practical and recreational, just steps away. The Amsterdamse Bos is a few minutes walk away where you can walk, run or have a cup of coffee. For families with small children there is a goat farm, how fun it is for the little ones to give milk to the goats. Furthermore, a riding school is located here and there are several field hockey clubs.
The chic shopping center Gelderlandplein is within biking distance with plenty of fine stores and fine restaurants.

Accessibility
Public transportation: conveniently located to several streetcar and bus connections. For example, streetcar 5 is a few minutes' walk away. Station Zuid and RAI are also easy to reach by bicycle. From Station Zuid there are several metro lines, including the North/South line, Isaloterweg-Gein and Central Station and several train connections to Schiphol, Utrecht, Hoofddorp, Lelystad and Dordrecht.
Car: highways A10, A9, A4 and A2 are within a few minutes by car.
Bicycle: Amsterdamse Bos: 10 min. Gelderlandplein: 6 min. Zuidas: 10 min.

Details
- Completely sustainably rebuilt (2023)
- Energy label A, solar panels on the roof
- 9 rooms, 7 bedrooms, 3 bathrooms
- Luxury kitchen
- Unobstructed front view of green
- Application for perpetual ground lease under favorable conditions done
- Current ground rent canon € 169,71 for the house
- Backyard located on the west
- Stone garden house (insulated) in the backyard with electricity, water & AC
- Delivery in consultation

This information has been compiled by us with the necessary care. On our side, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All dimensions and surfaces are approximate. Seller can not guarantee that all technical systems meet current NEN - norm. Buyer has an obligation to research all cases before him or her are important. With regard to this property the broker consultant seller. We advise you to consult a specialist (NVM) broker which guides you through the purchase process. If you have specific wishes about the house, we recommend that you submit them on time to your purchasing agent and accompanied (have) to do independent research. If you call any expert representative, you feel you are under the law expert enough to be able to see all the things that are important. Apply the NVM conditions.

Legally valid purchase agreement only after signing.
A verbal agreement between private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid sale if both private seller and private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a forwarded draft
Lees meer Toon minder

Ontdek de omgeving

Openbaar vervoer
Restaurants
Winkels
Cafe's & Barren
Musea & Amusement
Fitness