Van Hogendorpstraat 124 III

AMSTERDAM

Kenmerken

Status
Verkocht
Type woning
Bovenwoning
Bouwjaar
1906
Verdiepingen
1
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
1

Omschrijving

Een heerlijk tweekamerappartement van ca. 43 m² met aparte keuken momenteel op een super locatie nabij het Westerpark gelegen op eigen grond met vernieuwde fundering & splitsing in 2005!

--- ENGLISH BELOW ---

Indeling:
Via de gedeelde trap komt u binnen op de derde etage. DE hal geeft toegang tot de badkamer, keuken en de woonkamer. De badkamer is voorzien van een wastafel, toilet en douche. De gesloten keuken geeft tevens ruimte voor de wasmachine, daarnaast is ... ast is de CV ketel hier ook geplaatst.
Eventueel kunt u de keuken naar de woonkamer verplaatsen en de CV ketel buiten in een geïsoleerde kast laten zetten.
Momenteel is de woonkamer verdeeld in een eet en woon gedeelte aan de achterzijde met toegang tot het balkon. Het balkon is over de geheel breedte van het appartement en tevens toegankelijk vanuit de keuken.
Aan de voorzijde is een afscheiding gemaakt voor de slaapkamer met daarnaast een extra kamer, welke voorheen gebruikt werd als inloopkast, maar ook zeker dienst kan doen als werkkamer.

Omgeving:
Staatsliedenbuurt in stadsdeel Westerpark.
Ultra diverse en bruisende cultuurrijke wijk, gelegen tussen het Westerpark en de Jordaan. Volop recreëren in o.a. de zonneweide, Het Ketelhuis (bioscoop), Westergasfabriek (eten en drinken) of de Espressofabriek. Restaurant Amsterdam is onze toptip gelegen in het machinepompgebouw van de oude watertoren op het GWL terrein, Nederlands eerste ECO wijk. De dagelijkse boodschappen doe je bij lokale groente- of speciaalzaken of de grotere supermarkten aan de Van Limburg Stirumstraat. Op loopafstand is de Jordaan en aan de andere zijde de Haarlemmerpoort, het begin van de oude stad, met de gezellige Haarlemmerstraat. Het Westergasterrein en diverse filmhuizen zijn in de directe omgeving.

Bereikbaarheid:
Diverse OV-verbindingen om de hoek, zoals bus 18 die je in 5 minuten naar Centraal Station brengt en tram 5 met een directe verbinding naar het Leidseplein en Museumplein. De A10 is bereikbaar via de S102 en S103.

VvE:
Bestaat uit 5 leden en het beheer is uitbesteed aan een professioneel administratiekantoor. Er is een meerjaren onderhoudsplan aanwezig.
De maandelijkse servicekosten bedragen € 140,- per maand.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1906.
- VERNIEUWDE FUNDERING & Splitsing in 2005
- Gelegen op EIGEN GROND.
- Gebruiksoppervlakte wonen van ca. 43 m².
- Energielabel D
- Voorzien van isolerende beglazing.
- Maandelijkse servicekosten: € 140,- per maand.
- Actieve VvE met een professionele beheerder "Parel Beheer"
- Oplevering in overleg, kan snel.

Parkeren:
Betaald parkeren voor de deur op de openbare weg. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Amsterdam www.amsterdam.nl/parkeren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN - norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-) makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening.
Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

--------------
A lovely one bedroom apartment of approx. 43 m² with separate kitchen presently on a super location near the Westerpark on freehold land with renewed foundation & division (2005)!

Layout:
Through the shared staircase you enter on the third floor. The hall gives access to the bathroom, kitchen and living room. The bathroom has a sink, toilet and shower. The closed kitchen also provides space for the washing machine, in addition, the boiler is also located here.
Optionally, you can move the kitchen to the living room and put the boiler outside in an insulated cabinet.
Currently the living room is divided into a dining and living area at the rear with access to the balcony. The balcony is across the entire width of the apartment and also accessible from the kitchen.
At the front is a partition made for the bedroom with an extra room next to it, which was previously used as a walk-in closet, but can also certainly serve as an office.

Surroundings:
Staatsliedenbuurt in Westerpark district.
Ultra diverse and vibrant cultural district, located between the Westerpark and the Jordaan. Plenty of recreation in such places as the sun meadow, Het Ketelhuis (cinema), Westergasfabriek (food and drink) or the Espressofabriek. Restaurant Amsterdam is our top tip located in the machine pump building of the old water tower on the GWL site, Holland's first ECO district. Do your daily shopping at local vegetable or specialty stores or the larger supermarkets on Van Limburg Stirumstraat. Within walking distance is the Jordaan and on the other side the Haarlemmerpoort, the beginning of the old city, with the cozy Haarlemmerstraat. The Westerga area and several movie houses are in the immediate vicinity.

Accessibility:
Various public transport connections around the corner, such as bus 18 that takes you to Central Station in 5 minutes and streetcar 5 with a direct connection to Leidseplein and Museumplein. The A10 can be reached via the S102 and S103.

VvE:
Consists of 5 members and management is outsourced to a professional administration office. There is a multi-year maintenance plan available.
The monthly service costs are € 140,- per month.

Details:
- Built in 1906.
- ReNEWED FOUNDATION and divided in apartmentrights in 2005
- Located on OWN LAND.
- Living area approx. 43 m².
- Energy label D
- Equipped with insulating glazing.
- Monthly service charges: € 140,- per month.
- Active VvE with a professional administrator;
- Delivery in consultation, quickly.

Parking:
Paid parking on the public road in front of the building. Residents may apply for a parking permit. For more information we kindly refer to the City Council Website www.amsterdam.nl/parkeren

This information has been compiled by us with the necessary care. On our side, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All dimensions and surfaces are approximate. Seller can not guarantee that all technical systems meet current NEN - norm. Buyer has an obligation to research all cases before him or her are important. With regard to this property the broker consultant seller. We advise you to consult a specialist (NVM) broker which guides you through the purchase process. If you have specific wishes about the house, we recommend that you submit them on time to your purchasing agent and accompanied (have) to do independent research. If you call any expert representative, you feel you are under the law expert enough to be able to see all the things that are important. Apply the NVM conditions.

Legally valid purchase agreement only after signing.
A verbal agreement between private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid sale if both private seller and private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a forwarded draft of the purchase agreement are, moreover, not seen as a 'signed purchase agreement'.
Lees meer Toon minder

Ontdek de omgeving

Openbaar vervoer
Restaurants
Winkels
Cafe's & Barren
Musea & Amusement
Fitness