Ruyschstraat 99 II

AMSTERDAM

Details

Status
Verkocht
Type of property
Bovenwoning
Construction year
1910
Floors
1
Number of rooms
2
Number of bedrooms
1

Description

Uniek licht tweekamerappartement van ca. 52 m2 gelegen op EIGEN GROND en vernieuwde fundering (2012).

Indeling:
Lichte woonkamer met hoge plafondhoogte, openslaande deuren naar het Frans balkon (Z) aan de voorzijde. Tevens in de woonkamer vlakbij de entree een garderobekast. Er is een open keuken. De ruime slaapkamer is aan de achterzijde gelegen met toegang naar het woningbrede balkon (N). De ruime badkamer is voorzien van ligbad, toilet en combi cv-ketel (2006). Tussen de ... 2006). Tussen de badkamer en halletje aparte ruimte voor wasmachine en droger.

Algemeen:
- EIGEN GROND
- Nieuwe fundering (2012)
- Woonoppervlakte van ca. 52 m²
- Servicekosten van € 120,- per maand
- Actieve VVe
- Huishoudelijk reglement van toepassing
- Balkon over de gehele breedte met balkonkast, het balkon valt niet in de VvE.
- Cv-ketel, type Nefit Smartline HR bouwjaar 2006
- Oplevering kan snel
- Projectnotaris Buma Algera Notariaat

Omgeving:
De Oosterparkbuurt is een gewilde en rustige negentiende eeuwse wijk. Het appartement is in een tweerichtingstraat gelegen en ligt centraal ten opzichte van alle uitvalswegen en openbaar vervoer voorzieningen.
Om de hoek is bijvoorbeeld de lekkerste bakker van Amsterdam: `Hartog` te vinden, het OLVG, het Oosterpark, Beukenplein en winkels voor de dagelijkse boodschappen in de Eerste Oosterparkstraat. De buurt is hip en booming en volop in ontwikkeling. De laatste jaren verrezen in dit gedeelte van Amsterdam Oost diverse trendy winkels, bars en restaurants. Op 5 fietsminuten liggen twee van de bekendste markten van Amsterdam, De Dappermarkt en de Albert Cuypmarkt en binnen 10 minuten fietsen bent u in het centrum van Amsterdam.
De bereikbaarheid is bijzonder goed. Zo stoppen tram 3 en 7 om de hoek en ook de metrostations Weesperplein en Wibautstraat liggen op 5 minuten loopafstand. Het NS station Amsterdam Amstel is slechts 1 metrohalte van het appartement verwijderd. Met de auto bent u zo via afslag S112 zo op de Ring A-10, A1 en A2.

Parkeren:
Betaald parkeren voor de deur op de openbare weg. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Amsterdam www.amsterdam.nl/parkeren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN - norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening.
Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

------------------------------------------------------

Unique bright one-bedroom apartment of approx. 52 m2 located on OWN GROUND with renewed foundation (2012).

Layout:
Bright living room with high ceiling height, French doors to the French balcony (S) at the front. Also in the living room near the entrance a cloak closet. There is an open kitchen. The spacious bedroom is located at the rear with access to the house-wide balcony (N). The spacious bathroom has a bathtub, toilet and combi boiler (2006). Between the bathroom and hallway separate space for washer and dryer.

General:
- OWN GROUND
- New foundation (2012)
- Living area of approximately 52 m²
- Service costs of € 120, - per month
- Active VVe
- Internal regulations applicable
- Balcony over the entire width with balcony closet, the balcony is not part of the VvE.
- Boiler, type Nefit Smartline HR year 2006
- Delivery can be fast
- Project notary Buma Algera Notary

Surroundings:
The Oosterparkbuurt is a sought after and quiet nineteenth century neighborhood. The apartment is located in a two-way street and is centrally located to all roads and public transport facilities.
Around the corner is for example the best bakery of Amsterdam: `Hartog` to find, the OLVG, the Oosterpark, Beukenplein and stores for daily groceries in the Eerste Oosterparkstraat. The neighborhood is hip and booming and in full development. In recent years, several trendy stores, bars and restaurants have sprung up in this part of Amsterdam East. At 5 cycling minutes are two of the most famous markets of Amsterdam, The Dapper Market and the Albert Cuyp Market and within 10 minutes cycling you are in the center of Amsterdam.
The accessibility is particularly good. For example, streetcar 3 and 7 stop around the corner and the metro stations Weesperplein and Wibautstraat are also a 5-minute walk away. Amsterdam Amstel train station is only 1 metro stop away. By car, via exit S112 you will be on the Ring A-10, A1 and A2 in no time.

Parking:
Paid parking in front of the door on the public road. Residents can apply for a parking permit. For more information please visit the website of the municipality of Amsterdam www.amsterdam.nl/parkeren.

This information has been compiled by us with great care. However, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or other reasons, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas given are indicative only. Seller cannot guarantee that all technical installations comply with the current NEN-standard. The buyer has his own obligation to investigate all matters of importance to him. With regard to this property the real estate agent is advisor to the seller. We advise you to use an expert (NVM) real estate agent to guide you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the house, we advise you to make these known to your buying broker in good time and to do your own research on this matter. If you do not engage an expert representative, you are deemed by law to be expert enough to oversee all matters of importance. The NVM conditions apply.

Legally valid purchase agreement only after signing.
A verbal agreement between private seller and private buyer is not legally valid. In other words, there is no sale. There is only a legal purchase when the private seller and the private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7:2 of the Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a sent draft of the purchase agreement is not seen as a 'signed purchase agreement'.

------------------------------------------------------
Read more Show less

Discover the surroundings

Public transport
Restaurants
Shops
Cafe's & Bars
Musea & Amusement
Fitness